PERSOON TEN LASTE

Een PERSOON TEN LASTE is:

 

  • Een inwonend kind jonger dan 18, waarvoor u kinderbijslag of een wezentoelage ontvangt.
  • Een inwonende volwassene (18+) met een ernstige handicap.
  • Een inwonende persoon die om een andere reden wordt beschouwd als persoon ten laste na voorlegging van bewijsmateriaal.