Toepassing

De Vlaamse onderhoudspremie is enkel van toepassing voor eigenaars van monumenten, zowel in de openbare sector als de privésector. De onderhoudspremie is bedoeld voor het regelmatige onderhoud en kleine werken aan monumenten of beschermde gebouwen. Met de onderhoudspremie krijgen eigenaars van monumenten een duwtje in de rug zodat kleinere onderhoudswerken worden aangemoedigd en grote restauratiewerken worden vermeden. Indien het toch nodig is om restauratiewerken uit te laten voeren, kunt u een beroep doen op de restauratiepremie maar die is voor het bestrijden van vochtproblemen niet van toepassing aangezien er al zeer efficiënte vochtbestrijdingsmethodes zijn waarbij slechts kleine ingrepen moeten worden uitgevoerd. De volgende vocht gerelateerde werkzaamheden kunnen in aanmerking komen voor een onderhoudspremie: Algemene onderhoudswerken
 • Herstellen van dakschade
 • Dichten van lekken
 • Afdekken van lekken
 • Bestrijding van mos, houtworm en schimmel.
 • Bestrijding van vochtaantasting.
 • Treffen van maatregelen tegen weersinvloeden.
 • Treffen van maatregelen tegen waterschade en andere beschadigingen.
 • Onderhoud en herstel van gevels (ook gevelreiniging).
 • Aanbrengen van (vochtwerende) bepleistering, coating of andere afwerkingslaag.
Bent u niet zeker of de onderhoudspremie van toepassing is op de door u geplande werkzaamheden, neem dan vrijblijvend contact op met ons. Op basis van een gratis diagnose, kunnen wij u precies zeggen welke werkzaamheden noodzakelijk zullen zijn voor het verhelpen van uw vochtproblemen en welke daarvan in aanmerking komen voor subsidie.

Bedrag

Voor monumenten Terugbetaling van:
 • 40% van de onderhoudskosten
 • de btw (tenzij deze al fiscaal wordt gerecupereerd)
Voor ZEN-monumenten Terugbetaling van:
 • 80% van de onderhoudskosten
 • de btw (tenzij deze al fiscaal wordt gerecupereerd)
Aangezien een minimum onderhoudskost wordt vereist van € 1000 en een maximum van € 30.000 is het minimum premiebedrag € 400 en het maximum premiebedrag € 12.000 voor monumenten. Voor ZEN-monumenten is dat minimum € 800 en maximum € 37.500. Om een correct idee te hebben van het premiebedrag en de relatie daarvan tot de totaalkosten is het belangrijk om een goede prijsinschatting te maken. Bij ons kan u terecht voor een gratis diagnose waarna we u een correct advies kunnen geven omtrent de aan te raden werkzaamheden en een prijsinschatting kunnen maken. Aarzel daarom niet om vrijblijvend contact op te nemen met onze vochtexperten.

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van de onderhoudspremie, is het noodzakelijk dat u op een aantal vlakken voldoet aan bepaalde voorwaarden. Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden, gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat u afstand doet van deze premie. Controleer daarom vooraf goed of u voldoet aan alle vereiste voorwaarden. U vindt een overzicht op onze website.

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van de onderhoudspremie, is het noodzakelijk dat u op een aantal vlakken voldoet aan bepaalde voorwaarden. Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden, gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat u afstand doet van deze premie. Controleer daarom vooraf goed of u voldoet aan alle vereiste voorwaarden. U vindt een overzicht op onze website.

Aard van de aanvrager

Als aanvrager van de onderhoudspremie moet u aan volgende voorwaarden voldoen: Voor monumenten
 • U bent de eigenaar of huurder van het monument of u bewoont / gebruikt het monument op grond van een ander zakelijk recht (bv. opstal, vruchtgebruik of erfpacht).
 • U bent de opdrachtgever van de onderhoudswerken voor het monument.
 • U draagt de onderhoudskosten voor het monument.
 • U behoort tot de private sector als particulier of bedrijf (privépersoon).
 • U bent geen openbaar bestuur (lokaal of regionaal).
 • U bent geen vertegenwoordiger van (een openbare instelling onder toezicht van) de Vlaamse overheid, Vlaamse gemeenschap of het Vlaamse gewest.
Voor ZEN-monumenten
 • U bent de eigenaar of huurder van het monument of u bewoont / gebruikt het monument op grond van een ander zakelijk recht (bv. opstal, vruchtgebruik of erfpacht).
 • U bent de opdrachtgever van de onderhoudswerken voor het monument.
 • U draagt de onderhoudskosten voor het monument.
 • U bent geen vertegenwoordiger van (een openbare instelling onder toezicht van) de Vlaamse overheid, Vlaamse gemeenschap. het Vlaamse gewest.
Voor meer informatie kan u ook altijd bij ons terecht via de pagina ‘contact’.

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van de onderhoudspremie, is het noodzakelijk dat u op een aantal vlakken voldoet aan bepaalde voorwaarden. Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden, gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat u afstand doet van deze premie. Controleer daarom vooraf goed of u voldoet aan alle vereiste voorwaarden. U vindt een overzicht op onze website.

Aard van de werken

De aard van de werkzaamheden ter bestrijding van vochtproblemen in uw woning vallen onder één of meerdere categorieën, zoals samengevat onder toepassing. Algemeen gaat het om kleinere onderhoudswerken aan een gebouw, bv. herstellingen aan gevels, dakwerken, vochtbestrijding. De werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer of door uzelf (ook materiaalkosten kunnen worden ingebracht voor deze premie) en gebeuren in overeenstemming met de bestaande wetgeving, reglementering en bouwverordeningen. Elke wijziging aan de aard van de werken na het aanvragen van de onderhoudspremie, zonder verwittiging, resulteert in het verliezen van de premie. Om vooraf een goede inschatting te kunnen maken van de aard van de werken bij vochtbestrijding, is het belangrijk om een diagnose te laten stellen van uw vochtproblemen. Onze experten kunnen voor u de precieze oorzaak onderzoeken en u een accuraat beeld geven van de nodige werkzaamheden. Zo kan u zich tijdig inlichten over de juiste subsidies. Neem daarom vrijblijvend contact op met ons.

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van de onderhoudspremie, is het noodzakelijk dat u op een aantal vlakken voldoet aan bepaalde voorwaarden. Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden, gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat u afstand doet van deze premie. Controleer daarom vooraf goed of u voldoet aan alle vereiste voorwaarden. U vindt een overzicht op onze website.

Aard en ligging van het gebouw

Voor monumenten
 • Het monument behoort niet tot (een openbare instelling onder toezicht van) de Vlaamse overheid, Vlaamse gemeenschap of het Vlaams gewest.
Voor ZEN-monumenten
 • Het ZEN-monument is zichtbaar vanaf de openbare weg OF permanent voor het publiek toegankelijk (gedurende minstens 50 dagen of 300 uur per jaar).
 • U heeft een toegankelijkheidsovereenkomst afgesloten van 10 jaar met het Agentschap Onroerend Erfgoed dat bevestigt dat u het monument openstelt voor publiek (indien het resultaat van de werken niet zichtbaar is vanaf de openbare weg).
De enige vereiste qua ligging waaraan een monument of ZEN-monument moet voldoen is uiteraard dat het gelegen is in het Vlaamse Gewest. Om zeker te zijn of uw monument in aanmerking komt voor vochtbestrijding en een correcte diagnose te laten stellen, neemt u best even vrijblijvend contact op met onze vochtexperten.

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van de onderhoudspremie, is het noodzakelijk dat u op een aantal vlakken voldoet aan bepaalde voorwaarden. Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden, gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat u afstand doet van deze premie. Controleer daarom vooraf goed of u voldoet aan alle vereiste voorwaarden. U vindt een overzicht op onze website.

Eigendomsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de onderhoudspremie is het, in tegenstelling tot bij de renovatiepremie, niet noodzakelijk om het monument te bezitten. Als u het monument bewoont als huurder of op grond van een ander zakelijk recht, kunt u een aanvraag indienen voor deze premie. Dat wil ook zeggen dat wanneer het monument in erfpacht is gegeven aan de Stichting Federaal Erfgoed, dat u geen aanvraag voor deze premie mag indienen. Gebouwen die vererfpacht zijn aan een gemeente (openbare sector) of aan de privésector kunnen wel in aanmerking komen voor de onderhoudspremie. Onze vakmensen hebben jarenlang ervaring met vochtbestrijding en het adviseren van klanten. Aarzel daarom niet ons te contacteren met extra vragen.

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van de onderhoudspremie, is het noodzakelijk dat u op een aantal vlakken voldoet aan bepaalde voorwaarden. Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden, gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat u afstand doet van deze premie. Controleer daarom vooraf goed of u voldoet aan alle vereiste voorwaarden. U vindt een overzicht op onze website.

Inkomensvoorwaarden

Er gelden geen inkomensvoorwaarden om een beroep te kunnen doen op de onderhoudspremie. Voor meer informatie kunt u altijd terecht op onze contactpagina.

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van de onderhoudspremie, is het noodzakelijk dat u op een aantal vlakken voldoet aan bepaalde voorwaarden. Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden, gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat u afstand doet van deze premie. Controleer daarom vooraf goed of u voldoet aan alle vereiste voorwaarden. U vindt een overzicht op onze website.

Investeringsvoorwaarden

Om aanspraak te maken op de onderhoudspremie moeten de investeringen voor onderhoud minstens € 1000 (excl. btw) bedragen en maximum € 30.000 (excl. btw). Voor onderhoudskosten onder de € 1000 komt u niet in aanmerking voor subsidie. Zelfs als u een project indient dat deze maximum onderhoudskost overschrijdt, wordt uw premie berekend op dit maximumbedrag. Uiteraard komen enkel werken in aanmerking die voldoen aan de voorwaarden. Wilt u vooraf een idee krijgen van de investeringskosten, dan is het een goed idee om eerst een diagnose te laten stellen. Onze vochtexperten voeren voor u gratis een diagnose uit, waarna het gemakkelijker wordt om de uit te voeren werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten in te schatten. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op.

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van de onderhoudspremie, is het noodzakelijk dat u op een aantal vlakken voldoet aan bepaalde voorwaarden. Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden, gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat u afstand doet van deze premie. Controleer daarom vooraf goed of u voldoet aan alle vereiste voorwaarden. U vindt een overzicht op onze website.

Factuurvoorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op de onderhoudspremie moet men de kosten van het onderhoud kunnen aantonen aan de hand van één of meerdere facturen die voldoen aan volgende voorwaarden:
 • De facturen zijn origineel en legitiem en het gaat niet om kastickets, bestelbons of dergelijke.
 • De som van de facturen (totale kostprijs van de werken) bedraagt minstens het dubbele van de vastgelegde premie.
 • De facturen voldoen aan het minimumbedrag van € 1000 (excl. btw).
 • De facturen overschrijven het maximumbedrag van € 30.000 (excl. btw) niet.
 • De werkzaamheden of materialen vermeld op de facturen hebben betrekking op het onderhoud van een monument en voldoen aan de premievoorwaarden.
 • De facturen zijn gericht aan een privépersoon.
 • De facturen dateren van maximaal 2 jaar na de aanvraag.
 • De facturen dateren van na het moment dat u het zakelijk recht verkreeg van de woning waarvoor de aanvraag geldt.
EXTRA TIPS:
 1. Controleer goed of de facturen beantwoorden aan de toepassing van deze premie.
 2. Bewaar een kopie van uw originele facturen.
Bij AquaPartners wordt er nauwkeurig en volgens alle richtlijnen gefactureerd, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan bij het aanvragen van de juiste subsidies. Voor meer vragen over onze facturatie mag u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van de onderhoudspremie, is het noodzakelijk dat u op een aantal vlakken voldoet aan bepaalde voorwaarden. Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden, gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat u afstand doet van deze premie. Controleer daarom vooraf goed of u voldoet aan alle vereiste voorwaarden. U vindt een overzicht op onze website.

Combinatievoorwaarden

Combinatie met andere premies De onderhoudspremie is combineerbaar met een aantal andere overheidsbijdragen, zoals de verbeteringspremie of renovatiepremie; en belastingvermindering. De onderhoudspremie is ook combineerbaar met de restauratiepremie, zo lang het niet over dezelfde werken gaat. Meerdere onderhoudspremies In principe is het niet mogelijk om meerdere onderhoudspremies aan te vragen voor eenzelfde monument binnen hetzelfde jaar, behalve indien het monument uit verschillende, op zichzelf staande onderdelen bestaat. In dat geval is het uitzonderlijk wel mogelijk om hetzelfde jaar voor elk van deze onderdelen een afzonderlijke premie te ontvangen. (bv. een woonhuis én een schuur van dezelfde hoeve) Een andere uitzondering geldt wanneer het om een meergezinswoning of een appartementsgebouw gaat. In dat geval kan u maximaal drie premies ontvangen voor hetzelfde jaar  voor de drie categorieën van de verschillende delen van het gebouw:
 • Gemeenschappelijke delen aan de binnenkant (bv. lift, tussenhal)
 • Gemeenschappelijke delen aan de buitenkant (bv. gevel)
 • Niet gemeenschappelijke delen van het privatief geheel (bv. eigen badkamer)
Deze uitzonderingsregel geldt ook enkel wanneer al deze onderdelen deel uitmaken van een beschermd stuk van het monument. LET OP: Indien u meerdere of verschillende premies combineert, mag het totaalbedrag dat u terugvordert nooit hoger liggen dan het totaal van alle onderhoudskosten. Onze vakmensen adviseren u ook graag over de verschillende premies. Neem dus gerust contact op met ons.

Geldigheid

Op 3 maart 1976 werd het eerste Decreet opgesteld tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten. Later, eind september 1994, werd het Besluit gevormd van de Vlaamse Regering tot het instellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten. In juni 2006 werd het eerste Besluit gevormd van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassing van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid. In oktober 2007 viel het Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten en tot vaststelling van een overgangsbepaling. Op 4 december 2009 werd de naam van het Agentschap ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed gewijzigd in het Agentschap Ruimte en Erfgoed. Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten wat betreft premies voor lokale en regionale besturen en voor autonome provincie- en gemeentebedrijven met rechtspersoonlijkheid dateert van 19 november 2010. Op 10 juni 2011 werd de naam van het Agentschap Ruimte en Erfgoed officieel gewijzigd in het Agentschap Ruimtelijke Ordening en bijkomende taken voor het Vlaams instituut voor het Onroerend Erfgoed. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen. Wij informeren ons altijd goed over de verschillende subsidiemogelijkheden. Aarzel daarom niet ons te contacteren met vragen.

Aanvraag

Op onze website vindt u per subsidie alles wat u moet weten om uw aanvraag succesvol en volledig in te dienen. Heeft u toch geen antwoord op uw specifieke vraag gevonden? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wie?

De aanvraag wordt gedaan door:
 • De opdrachtgever van de onderhoudswerken.
 • De eigenaar van het monument OF gebruiker of bewoner daarvan op grond van een zakelijk recht (huurder, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder).
 • Een privépersoon, tenzij het om een maalvaardige molen of ZEN-monument gaat.
 • De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de kosten van het onderhoud op zich neemt.
Particulier of bedrijf Als uw gebouw de eigendom is van zowel u als van uw bedrijf, dan kan u kiezen of u de aanvraag doet als particulier (natuurlijk persoon) en/of als bedrijf (privaatrechtelijk rechtspersoon). Deze categorieën vallen beiden onder de privésector dus daar bent u volledig vrij in. Aanvraag door meerdere personen Wanneer meerderen personen de financiële last van de onderhoudswerken delen, moet één persoon (bv. de syndicus) optreden als aanvrager voor een groep van eigenaars, huurders of erfpachters. In dit geval moet er een schriftelijk akkoord van alle anderen bij de premie-aanvraag worden gevoegd. Achteraf worden zowel kosten als premie procentueel gedeeld.

Wanneer?

In tegenstelling tot andere premies, zoals de verbeteringspremie en de renovatiepremie, is het noodzakelijk om uw aanvraag voor een onderhoudspremie te doen vóór u aan de onderhoudswerken begint. In de openbare sector start u met de werken binnen de twee jaar na de aanvraag, in de privésector rondt u de werken af binnen de twee jaar na de toekenning. Binnen diezelfde termijnen vraagt u ook de uitbetaling aan. De toekenning van de premie is meteen ook een officiële schriftelijke toelating voor het starten van de werken.Het starten van de werken vóór een officiële toekenning zonder een voorafgaand akkoord door het agentschap, resulteert in het onmiddellijke verlies van de premie. Een versnelde toekenning is zeldzaam voor kleine onderhoudswerken en kan enkel worden verkregen op basis van hoogdringende bouwfysische of werftechnische argumenten, zoals die zijn toegevoegd aan het aanvraagformulier of achteraf aangetekend verstuurd naar het agentschap Onroerend Erfgoed. Toch moet u dan alsnog de goedkeuring van het agentschap afwachten vooraleer u met de werken aanvangt. Vanaf de aanvang van de werken, bewaart u zorgvuldig alle facturen en u houdt daarbij rekening met de factuurvoorwaarden.

Waar?

U dient uw aanvraag via de post of persoonlijk in bij de cel Monumenten en Landschappen of het Agentschap Onroerend Erfgoed in uw provincie. De adresgegevens kan u terugvinden bij ‘meer info’.

Wat?

Indien  u een aanvraag doet voor een onderhoudspremie is het erg belangrijk dat die volledig is ingevuld en aangevuld. Daarnaast moet uw aanvraag aangevuld worden met een aantal documenten / bijlagen. Daarom is het belangrijk te weten wat u precies allemaal moet bijvoegen bij uw aanvraag. Hieronder vindt u een overzicht van deze verplichte en optionele documenten, die kunnen variëren naar gelang de sector van de aanvrager:

Document

Openbaar bestuur

Particulier

 

Verplicht

Optioneel

Verplicht

Optioneel

Motivatie voor de onderhoudswerken(technisch verslag of ander document)

V

X

V

X

Beschrijving van de onderhoudswerken

V

X

V

X

Kostenraming van de onderhoudswerken

V

X

V

X

Eigendomsacte monument(enkel voor eigenaars)

V

X

V

X

Kopie van eigendomsattest(enkel voor mede-eigenaars)

V

X

V

X

Bewijsstuk van zakelijk recht(voor houders van zakelijk recht)

V

X

V

X

Schriftelijke toelating door de eigenaar(enkel voor niet-eigenaars, bv. huurders)

V

X

V

X

Document met gegevens eigenaar(enkel voor niet-eigenaars, bv. huurders)

V

X

V

X

Kopie van het huurcontract(enkel voor huurders)

V

X

V

X

Gunningsbewijzen voor onderhoudswerken(enkel voor ZEN-monumenten)

X

X

X

X

Een voorstel tot het uitvoeren van de werken in eigen beheer

X

X

V

X

Een btw-bewijs

X

X

V

X

Verklaring dat een ZEN-monument zichtbaar is vanop de openbare weg OFeen toegankelijkheidsovereenkomst van 10 jaar: formulier. (enkel voor ZEN-monumenten)

V

X

V

X

Een schriftelijk akkoord van andere betrokkenen bij de premie-aanvraag (enkel in het geval dat één persoon optreedt voor meerdere, bv. een syndicus)

V

X

V

X

Plannen voor de werkzaamheden

X

V

X

V

Foto’s van de huidige toestand van het monument

X

V

X

V

Verplichte documenten stuurt u net zoals het aanvraagformulier op in tweevoud. Voor aanvullend of optioneel materiaal volstaat één exemplaar. Na afronding van de werken, moet u uiteraard ook nog bewijs van betaling leveren door al uw verzamelde facturen in tweevoud op te sturen. Aan welke voorwaarden deze facturen moeten beantwoorden, leest u bij de factuurvoorwaarden.

Hoe?

Hoe begint u het proces om een onderhoudspremie te ontvangen voor de onderhoudswerken van uw monument of ZEN-monument?Het is verstandig om eerst en vooral een afspraak te maken met een erfgoedconsulent van de cel Monumenten en Landschappen. Deze zal bij u langskomen voor een plaatsbezoek en een bespreking van uw intenties inzake onderhoud. Er kan een vooronderzoek worden gedaan dat zich beperkt tot materiaalstudies, technische studies of stabiliteitsstudies. Dit is enkel noodzakelijk wanneer u extra informatie nodig heeft om de werken kwaliteitsvol aan te vatten. Het is ook nodig om vooraf een kostenraming te laten uitvoeren. Door u goed voor te bereiden op deze procedure, verloopt de afhandeling vaak veel vlotter. Om de onderhoudspremie voor uw monument te kunnen ontvangen, moet u om te beginnen het aanvraagformulier volledig invullen. U kan het downloaden als Word-document. Het is best dat u eerst even klikt op het tabblad ‘Beeld’ en vervolgens op ‘Document Bewerken’, zodat u alles rechtstreeks in het document kunt aanvullen:
 • Eerst vult u alle gegevens in over het monument en geeft u het onderhoudsproject een naam. (p.1)
 • Vervolgens geeft u aan over welk type monument het gaat en vult u al uw persoonlijke gegevens in. (p. 2)
 • U verduidelijkt uw relatie tot het monument, vult de totale kostprijs van het project in en hoeveel van die kostprijs in aanmerking komt voor de onderhoudspremie. U geeft aan of u de werken uitvoert met een schriftelijke toestemming of een stedenbouwkundige vergunning. (p. 3)
 • U vult in hoe de werkzaamheden zullen worden gegund en uitgevoerd en voegt de gegevens toe van uw ontwerpen, indien u daarvan gebruik maakt. U geeft aan of u de btw kunt recupereren en vult de btw-percentages in voor de werkzaamheden. (p. 4)
 • U vinkt alle bewijsstukken aan die u zal bijsluiten bij de aanvraag. (p. 5)
 • U dateert en ondertekent het document. (p. 6)
U geeft op het aanvraagformulier ook de manier aan waarop u de werken zal gunnen en als openbaar bestuur volgt u natuurlijk naadloos de gunningsprocedure voor overheidsopdrachten. Bij dit volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voegt u de bijlagen die in uw specifieke situatie en sector van toepassing zijn, zoals beschreven bij ‘Wat?’ Het volledige aanvraagformulier en de bijlagen stuurt u in tweevoud op aan de cel Monumenten en Landschappen van de provincie waarin uw monument of ZEN-monument is gelegen. U kan de documenten ook persoonlijk komen afgeven. De adressen kunt u vinden bij ‘meer info’. Als uw dossier volledig is, krijgt u doorgaans binnen de 60 dagen een bevestiging. Indien uw dossier niet volledig werd bevonden, zal u een schriftelijk verzoek krijgen om dit te vervolledigen. De procedure loopt dan vertraging op.

Na aanvraag?

Nadat uw aanvraag correct en volledig is ingediend, gaat de administratie na of uw aanvraag voldoet aan de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor de onderhoudspremie. Uw dossier wordt chronologisch behandeld, volgens datum van ontvangst en volgens de beschikbare budgetten. Vervolgens krijgt u binnen de 60 dagen ofwel een bevestiging van de volledigheid van uw dossier of een verzoek om uw dossier aan te vullen met de nodige informatie en/of bewijsstukken. Als uw dossier voldoet, wordt het doorgegeven aan de bevoegde Vlaamse minister voor de officiële toekenning, in de volgorde waarop ze zijn voorgelegd. De toekenning van de onderhoudspremie gebeurt meestal sneller dan die van de renovatiepremie. U krijgt per post een goedkeuring van uw premie, de ‘betekening’ genoemd. Daarin wordt de datum van toekenning meegedeeld en het maximum premiebedrag dat u zal ontvangen. Vanaf de officiële ontvangst van de goedkeuring krijgt u twee jaar de tijd om de werken uit te voeren. Tenzij u daar uitzonderlijk toestemming voor heeft gekregen, mag u niet eerder beginnen aan de werken. Bent u inmiddels toch gestart met de werkzaamheden, dan heeft u geen recht meer op de onderhoudspremie. U moet er ook voor zorgen dat u alle nodige vergunningen in uw bezit heeft om de werken te kunnen aanvangen. In principe is de officiële toekenning van uw premie uw goedkeuring van de Vlaamse regering om de onderhoudswerken uit te voeren maar u kan best op uw gemeentebestuur nog eens nagaan of er voor uw specifieke werken nog extra vergunningen nodig zijn van de dienst ruimtelijke ordening. Bovendien  is de kans groot dat u ook een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft. Bij aanvang van de werken verwittigt u de administratie van de cel Monumenten en Landschappen. Mogelijk wordt de uitvoer gevolgd door een erfgoedconsulent. Eventuele wijzigingen, weglatingen of toevoegingen van werken vermeld in de aanvraag tijdens de werken moeten vooraf schriftelijk worden goedgekeurd. Bij het afronden vraagt u de effectieve uitbetaling van de premie aan. De meerkosten die werden gemaakt, zijn voor uw eigen rekening. Indien de werken twee jaar na de toekenning nog niet (volledig) zijn uitgevoerd of het bewijsmateriaal van betaling nog niet (volledig) is aangeleverd, vervalt de premie. Na uitvoer van de werken wordt het toegekende premiebedrag geëvalueerd aan de hand van de verzamelde facturen, als bewijs van de gemaakte kosten aan aannemers, materialen en diensten. Deze stuurt u in drievoud op naar de cel Monumenten en Landschappen in de provincie van het monument na het afronden van de onderhoudswerken. Voor een premie hoger dan 40% moeten extra documenten worden ingediend en moet een proces verbaal worden opgesteld van de oplevering met de einddatum van de werken, aangevuld met een eindverslag van alle geraamde kosten en een overzicht van de uitvoeringstermijnen als controle van en vergelijking tussen de aangevraagde en effectief uitgevoerde werken, die invloed kan hebben op het uiteindelijke premiebedrag. Voor ZEN-monumenten van openbare besturen moet ook een gunningsdossier worden ingeleverd met een samenvatting van alle (ontvangen) inschrijvingen / aanbestedingen (eventueel met een vergelijkende tabel van de biedingen). Na ontvangst van de extra documenten en facturen, wordt de premie mogelijk herberekend op basis het aangeleverde bewijsmateriaal (waarbij deze nooit verhoogd wordt). Het definitieve premiebedrag wordt dan in één keer op uw rekening gestort.

Meer info

Heeft u nog meer vragen over de onderhoudspremie? Dan neemt u best even contact op met één van onderstaande instanties.
Agentschap Onroerend Erfgoed
Brussel (hoofdkantoor) Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19 - bus 5, 1210 Brussel Tel: 02 553 16 50 E-mail: info@onroerenderfgoed.be
Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 - bus 53, 2018 Antwerpen Tel: 03 224 62 10 E-mail: antwerpen@onroerenderfgoed.be
Limburg Hendrik Van Veldekegebouw Koningin Astridlaan 50 - bus 1, 3500 Hasselt Tel: 011 74 22 20 E-mail: limburg@onroerenderfgoed.be
Oost-Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent Tel: 09 265 46 18 E-mail: oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
Vlaams-Brabant Dirk Boutsgebouw Diestsepoort 6 - bus 94, 3000 Leuven Tel: 016 66 59 00 E-mail: vlaams-brabant@onroerenderfgoed.be
West-Vlaanderen Jacob Van Maerlantgebouw Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge (Sint-Michiels) Tel: 050 24 81 50 E-mail: west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Afdeling monumenten en landschappen
Brussel Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19 - bus 3, 1210 Brussel Tel: 02 553 16 11 E-mail: aml.lin@vlaanderen.be Website: www.vlaanderen.be/monument
Antwerpen R.O.H.M. Antwerpen cel Monumenten & Landschappen Copernicuslaan 1 - bus 6, 2018 Antwerpen Tel: 03 224 62 17
Limburg R.O.H.M. Limburg cel Monumenten & Landschappen Koningin Astridlaan 50, bus 1, 3500 Hasselt Tel: 011 74 22 20 E-mail: limburg@onroerenderfgoed.be
Oost-Vlaanderen R.O.H.M. Oost-Vlaanderen cel Monumenten & Landschappen Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent Tel: 09 265 46 18 E-mail: oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
Vlaams-Brabant R.O.H.M. Vlaams-Brabant cel Monumenten & Landschappen Diestsepoort 6, bus 94, 3000 Leuven Tel: 016 66 59 00 E-mail: vlaams-brabant@onroerenderfgoed.be
West-Vlaanderen R.O.H.M. West-Vlaanderen cel Monumenten & Landschappen Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge (Sint-Michiels) Tel: 050 24 81 50 E-mail: west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Brussel Tour & Taxis – Koninklijk Pakhuis Havenlaan 86c – bus 405, 1000 Brussel Tel: 02 346 40 62 E-mail: kcml@mbhg.irisnet.be Website : www.kcml.be
Aarzel ook niet op met ons contact op te nemen voor vragen over onze aanpak en facturatie bij vochtbestrijding. Wij staan u graag  bij met gratis advies. Ook voor een gratis diagnose en globale prijsinschatting kunt u bij ons terecht.