Renovatiepremie Vlaamse Overheid

renovatiepremie vochtschadeOp deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de renovatiepremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

De renovatiepremie is een steunmaatregel van de Vlaamse Overheid om mensen te helpen die de hoge noodzakelijke renovatiekosten van hun woning financieel moeilijk (alleen) kunnen dragen. Maar het is ook gewoon een extra stimulans voor alle mensen die hun woning verbeteren en er een aangename thuis van maken voor het hele gezin. Alles in verband met de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze premie, het premiebedrag en de aanvraagprocedure kunt u hier vinden.

Renovatiepremie Vlaamse Overheid

renovatiepremie vochtschadeOp deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de renovatiepremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

De renovatiepremie is een steunmaatregel van de Vlaamse Overheid om mensen te helpen die de hoge noodzakelijke renovatiekosten van hun woning financieel moeilijk (alleen) kunnen dragen. Maar het is ook gewoon een extra stimulans voor alle mensen die hun woning verbeteren en er een aangename thuis van maken voor het hele gezin. Alles in verband met de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze premie, het premiebedrag en de aanvraagprocedure kunt u hier vinden.

Toepassing

De renovatiepremie is van toepassing voor de gehele of gedeeltelijke vervanging of verbetering van buitenmuren, binnenmuren en / of funderingen bij vochtige muren (toelage van de Vlaamse overheid), zoals:
 • Ondergrondse werkzaamheden ter verbetering van bestaande funderingen, ter bestrijding van kelderzwam of om ingegraven constructies waterdicht te maken, bv. voor kelders.
 • Afbraak en wederopbouw van muren en hun dragende of steunende elementen (bv. balken, kolommen, lateien, …).
 • Onderkapping ter behandeling van muren tegen opstijgend vocht.
 • Plaatsing van een nieuwe waterkering of waterkerende laag ter behandeling van muren tegen opstijgend vocht.
 • Injectie van muren met waterwerende producten.
 • Vernieuwing van het voegwerk in de gevel, al dan niet in combinatie met gevelreiniging.
 • Behandeling van de muren tegen (huis)zwam of muurschimmel.
 • Het aanbrengen van droge of natte kalkbepleistering (of gyproc) op de binnenmuren, plafonds of binnenkant van de buitenmuren.
 • Het aanbrengen van (waterdichte) gevelbekleding of gevelbepleistering aan de buitenzijde van de gevel (bv. leien
 • Het aanbrengen van een coating of deklaag énkel indien in combinatie met vernieuwing van het voegwerk.
 • Gevelreiniging énkel indien in combinatie met vernieuwing van het voegwerk.
 • De huur van een container énkel indien dit een noodzakelijk onderdeel van de renovatiekosten uitmaakt.
Met uitzondering van:
 • Werken aan vaste plafonds
 • Plaatsing van wandtegels aan binnenmuren
 • Isolatie
 • Toestellen bij vochtbestrijding (zoals pompen)
 • Opspuiten van slechte voegen met gel
Bij de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de draagvloeren boven de kelder en tussen de verdiepingen, zoals:
 • Afbraak van bestaande draagvloeren en vervanging door draagkrachtige elementen.
 • Behandeling van draagvloeren tegen (huis)zwam, vocht en insecten.
Met uitzondering van:
 • Dekvloeren
 • Vloerbekleding
 • Isolatie
 • Chape op de draagvloer (als vulling of egalisatie)
De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van een woning, zoals:
 • Afbraak en vervanging van bestaande dakstructuren door balken, gebinten of draagkrachtige vloeren.
 • De behandeling van dakstructuren tegen (huis)zwam en insecten.
 • de vernieuwing van de waterdichte bedekking;
 • Het aanbrengen van hulpstukken en toebehoren ter afvoering van hemelwater.
 • Het vernieuwen van hulpstukken en toebehoren ter afvoering van hemelwater.
 • Het aanbrengen van dakdoorbrekingen, bv. koepels, schouwen en dakramen.
 • Het vernieuwen van dakdoorbrekingen, bv. koepels, schouwen en dakramen.
Met uitzondering van:
 • Verandadaken
 • Afdaken en anderen daken boven niet-afgesloten ruimten
 • dakisolatie
 • Reinigen van de dakbedekking
 • Aanbrengen van een waterdichte verflaag op het dak
Bent u niet zeker of de renovatiepremie van toepassing is op de door u geplande werkzaamheden, neem dan vrijblijvend contact op met ons. Op basis van een gratis diagnose, kunnen wij u precies zeggen welke werkzaamheden noodzakelijk zullen zijn voor het verhelpen van uw vochtproblemen en welke daarvan in aanmerking komen voor subsidie. 

Renovatiepremie Vlaamse Overheid

renovatiepremie vochtschadeOp deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de renovatiepremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

De renovatiepremie is een steunmaatregel van de Vlaamse Overheid om mensen te helpen die de hoge noodzakelijke renovatiekosten van hun woning financieel moeilijk (alleen) kunnen dragen. Maar het is ook gewoon een extra stimulans voor alle mensen die hun woning verbeteren en er een aangename thuis van maken voor het hele gezin. Alles in verband met de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze premie, het premiebedrag en de aanvraagprocedure kunt u hier vinden.

Bedrag

Het bedrag dat u ontvangt als renovatiepremie hangt af van een aantal factoren zoals uw inkomen en gezinssamenstelling. Een aanvrager die aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt een premie van 20% of 30% (excl. btw) van de goedgekeurde facturen, afhankelijk van uw gezamenlijk belastbaar inkomen (zie aanslagbiljet belastingen) en met een maximum van € 10.000.
 • De premie bedraagt 20% als uw gezamenlijk belastbaar inkomen het derde jaar voor de aanvraag hoger is dan € 28.730 + € 1.500 per persoon ten laste (op het moment van de aanvraag).
 • De premie bedraagt 30% als uw gezamenlijk belastbaar inkomen het derde jaar voor de aanvraag kleiner is of gelijk aan € 28.730 + € 1.500 per persoon ten laste (op het moment van de aanvraag) OF als u de woning niet zelf bewoont maar verhuurt via een sociaal verhuurkantoor.
De exacte bedrag van de premie wordt berekend op basis van uw ingediende facturen en de vastgelegde minimumbedragen per categorie. Het gefactureerde totaalbedrag bijgevoegd bij de aanvraag is minimum € 10.000 en maximum € 15.000. De uitbetaling gebeurt doorgaans binnen de 3 maanden na goedkeuring van uw volledige en correcte aanvraag en nooit voor de uitvoering van de werken. De goedkeuring (of afkeuring) volgt binnen de 3 maanden na indiening van uw volledige en correcte aanvraag. Om een correct idee te hebben van het premiebedrag en de relatie daarvan tot de totaalkosten is het belangrijk om een goede prijsinschatting te maken. Bij ons kan u terecht voor een gratis diagnose waarna we u een correct advies kunnen geven omtrent de aan te raden werkzaamheden en een prijsinschatting kunnen maken. Aarzel daarom niet om vrijblijvend contact op te nemen met onze vochtexperten.

Renovatiepremie Vlaamse Overheid

renovatiepremie vochtschadeOp deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de renovatiepremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

De renovatiepremie is een steunmaatregel van de Vlaamse Overheid om mensen te helpen die de hoge noodzakelijke renovatiekosten van hun woning financieel moeilijk (alleen) kunnen dragen. Maar het is ook gewoon een extra stimulans voor alle mensen die hun woning verbeteren en er een aangename thuis van maken voor het hele gezin. Alles in verband met de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze premie, het premiebedrag en de aanvraagprocedure kunt u hier vinden.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse renovatiepremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Renovatiepremie Vlaamse Overheid

renovatiepremie vochtschadeOp deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de renovatiepremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

De renovatiepremie is een steunmaatregel van de Vlaamse Overheid om mensen te helpen die de hoge noodzakelijke renovatiekosten van hun woning financieel moeilijk (alleen) kunnen dragen. Maar het is ook gewoon een extra stimulans voor alle mensen die hun woning verbeteren en er een aangename thuis van maken voor het hele gezin. Alles in verband met de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze premie, het premiebedrag en de aanvraagprocedure kunt u hier vinden.

Geldigheid

De besluitvorming door de Vlaamse regering van de renovatiepremie als tegemoetkoming in de kosten van een renovatie van een woning dateert van 2 maart 2007 en werd voor het eerst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 oktober 2009. Sindsdien zijn de voorwaarden nog gewijzigd, onder andere in 2012. De laatste aanpassing dateert van 2 december 2013. Vanaf 1 januari 2014 zijn de inkomensvoorwaarden samen met enkele voorwaarden aangepast als gevolg van indexatie. Deze wijzigingen zijn mee opgenomen in de informatie die u hier vindt. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen. Wij informeren ons altijd goed over de verschillende subsidiemogelijkheden. Aarzel daarom niet ons te contacteren met vragen.

Renovatiepremie Vlaamse Overheid

renovatiepremie vochtschadeOp deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de renovatiepremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

De renovatiepremie is een steunmaatregel van de Vlaamse Overheid om mensen te helpen die de hoge noodzakelijke renovatiekosten van hun woning financieel moeilijk (alleen) kunnen dragen. Maar het is ook gewoon een extra stimulans voor alle mensen die hun woning verbeteren en er een aangename thuis van maken voor het hele gezin. Alles in verband met de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze premie, het premiebedrag en de aanvraagprocedure kunt u hier vinden.

Aanvraag

Op onze website vindt u per subsidie alles wat u moet weten om uw aanvraag succesvol en volledig in te dienen. Heeft u toch geen antwoord op uw specifieke vraag gevonden? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wie?

U doet de aanvraag altijd samen met uw partner als:
 • u met uw partner wettelijk of feitelijk samenwoont of gehuwd bent (ook als de woonst enkel eigendom is van één van beide partijen).
U doet de aanvraag alleen als:
 • U kan aantonen dat u alleenstaand bent.
 • U kan aantonen dat uw ex-partner niet langer op uw adres woont én u de echtscheidingsprocedure met uw ex-partner heeft opgestart of het samenlevingscontract heeft ontbonden.
Nog inwonende kinderen moeten niet betrokken worden bij de aanvraag, ook al hebben zij al een vast inkomen.

Wanneer?

U dient uw aanvraag voor de renovatiepremie in:
 • Ten laatste 3 jaar na de uitvoer van de renovatiewerken.
 • Op het moment dat u de woning zelf bewoont of verhuurt via een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.
 • Nadat u een zakelijk recht heeft verworven van uw woning (zie voorwaarden).
De geldende aanvraagdatum is de postdatum van de verzending van uw aanvraag of de datum waarop u uw aanvraag persoonlijk komt afgeven, niet de datum waarop u het document heeft ondertekend.

Waar?

U kan de renovatiepremie aanvragen via het semi-digitaal of de papieren aanvraagformulieren op Wonen-Vlaanderen.

Wat?

Het is belangrijk dat u volgende documenten meestuurt met het aanvraagformulier:
 • De originele facturen met betrekking tot de werkzaamheden ter bestrijding van uw vochtprobleem. (Zie voorwaarden)
 • Het aanslagbiljet van de personenbelasting op uw inkomsten van drie jaar geleden.

Hoe?

U kan u aanvraag indienen via twee methoden, een semi-digitaal aanvraagformulier of een papieren formulier, al naar gelang uw voorkeur:Optie 1: semi-digitaal formulier
 1. Open het online formulier in uw browser (bij voorkeur Firefox of Internet Explorer).
 2. Vul het online formulier volledig in.
 3. Mail het volledig ingevulde formulier naar uzelf.
 4. Print het volledig ingevulde formulier af.
 5. Onderteken het aanvraagformulier.
 6. Voeg de gevraagde bijlagen toe aan het document.
 7. Stuur het document met de bijlagen in een voldoende gefrankeerde envelop op naar het juiste adres (vermeld op het formulier en afhankelijk van de locatie van de woning) of geef uw aanvraag persoonlijk af.
Optie 2: Papieren formulier
 1. Open de juiste documenten op de website van Wonen-Vlaanderen.
 2. Druk alle nodige documenten af.
 3. Vul alle nodige documenten volledig in.
 4. Onderteken het aanvraagformulier.
 5. Voeg de gevraagde bijlagen toe aan het document.
 6. Neem een kopie van uw ingevuld aanvraagformulier voor uzelf.
 7. Stuur het document met de bijlagen in een voldoende gefrankeerde envelop op naar het juiste adres (vermeld op het formulier en afhankelijk van de locatie van de woning) of geef uw aanvraag persoonlijk af.
LET OP: Er kan slechts één aanvraag worden ingediend in een periode van 10 jaar:
 • voor hetzelfde huis
 • door dezelfde aanvrager (of wettelijke of feitelijke partner)
Hiervoor gelden geen uitzonderingen. Als de voorbije 10 jaar dus reeds een renovatiepremie werd aangevraagd voor dezelfde woonst door een andere eigenaar, heeft u geen recht op deze premie. TIP: Verstuur uw aanvraag aangetekend. Dit is niet verplicht maar dan is er nooit discussie over de aanvraagdatum. Bewaar het bewijs van verzending goed en controleer bij ontvangst van uw ontvangstbewijs van Wonen-Vlaanderen of de aanvraagdatum op beide documenten overeenstemt.

Na aanvraag?

De goedkeuring (of afkeuring) volgt doorgaans binnen de 3 maanden na indiening van uw volledige en correcte aanvraag.Indien uw dossier volledig is, krijgt u geen ontvangstbevestiging meer vooraf. Het zou wel kunnen dat u nog wordt gecontacteerd in verband met uw facturen of facturatiedetails.Indien uw dossier onvolledig is, krijgt u een extra melding en verzoek om ontbrekende documenten aan te vullen. Na het aanvullen van uw dossier, krijgt u wel een ontvangstbevestiging. Zo weet u vanaf welke datum uw dossier als volledig wordt beschouwd.De uitbetaling gebeurt doorgaans binnen de 3 maanden na goedkeuring van uw volledige en correcte aanvraag en nooit voor de uitvoering van de werken.Wanneer uw aanvraag wordt afgekeurd, kunt u binnen één maand na de beslissing aangetekend beroep aantekenen indien daarvoor een geldige reden is. Als u 3 maanden na het indienen van uw volledig dossier of het vervolledigen van een onvolledig dossier nog geen definitieve goedkeuring heeft gekregen, kan u op basis van het uitblijven van een beslissing ook beroep aantekenen binnen de maand. De beslissing in beroep wordt doorgaans meegedeeld binnen de 3 maanden na het versturen van het aangetekend beroep. Het uitblijven van een beslissing na 3 maanden wil niet automatisch zeggen dat uw dossier werd goedgekeurd. EXTRA TIPS:
 • Doe voor elk appartement een aparte aanvraag.
 • Geef verbouwingswerken veiligheidshalve altijd (binnen de 30 dagen na uitvoer) aan bij het controlekantoor van het kadaster.
Bij AquaPartners gaat vochtbestrijding altijd gepaard met het nodige persoonlijk advies en transparante communicatie naar klanten toe. Aarzel niet om onze mening te vragen tijdens een gratis diagnose.

Renovatiepremie Vlaamse Overheid

renovatiepremie vochtschadeOp deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de renovatiepremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

De renovatiepremie is een steunmaatregel van de Vlaamse Overheid om mensen te helpen die de hoge noodzakelijke renovatiekosten van hun woning financieel moeilijk (alleen) kunnen dragen. Maar het is ook gewoon een extra stimulans voor alle mensen die hun woning verbeteren en er een aangename thuis van maken voor het hele gezin. Alles in verband met de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze premie, het premiebedrag en de aanvraagprocedure kunt u hier vinden.

Meer info

Nog steeds vragen? Surf dan even naar de website van Wonen-Vlaanderen voor meer info of neem contact op: Aarzel ook niet op met ons contact op te nemen voor vragen over onze aanpak en facturatie bij vochtbestrijding. Wij staan u graag bij met gratis advies. Ook voor een gratis diagnose en globale prijsinschatting kunt u bij ons terecht.  

Verbeteringspremie

Op deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de verbeteringspremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

Verbeteringspremie

Op deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de verbeteringspremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

Toepassing

De verbeteringspremie is van toepassing op werkzaamheden ter verbetering van een hoofdgebouw of aanbouw met een woonfunctie uitgevoerd volgens de gangbare normen. In het kader van vochtproblemen zijn de volgende categorieën relevant: Verbeteringswerken aan het dak Het herstellen of vernieuwen van één of meerdere onderdelen van het dak, al dan niet als gevolg van schade door vochtproblemen:
 • de draagstructuur
 • de goten
 • de randaansluitingen
 • de dak(vlak)ramen
Uitzondering: dakisolatie (tenzij bij isolatie ook de draagstructuur van het dak wordt vernieuwd)
 • Verbeteringswerken aan de gevel
 • Het verbeteren van de buitengevel door volgende werkzaamheden:
 • Het metsen van een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen.
 • Het aanbrengen van gevelbekleding of gevelbepleistering.
 • Het aanbrengen van gevelisolatie.
 • Het vernieuwen van het voegwerk van de gevel.
 • Het aanbrengen van een waterdichte coating (enkel indien ook het voegwerk werd vernieuwd).
 • Gevelreiniging (enkel indien ook het voegwerk werd vernieuwd).
Indien er vochtschade is aan de binnenmuren, worden de werkzaamheden onder verbetering van het buitenschrijnwerk geplaatst. Alle kosten om een afgewerkt geheel te krijgen, zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde van een woning, vallen onder deze categorie. Ook het vernieuwen / vervangen van ramen, buitendeuren en rolluiken, bv. beschadigd door vochtproblemen, komt in aanmerking voor deze premie. De behandeling van opstijgend muurvocht Het bestrijden van opstijgend of optrekkend vocht in binnenmuren en buitenmuren door middel van:
 • Onderkapping
 • Het plaatsen van een nieuwe waterkering of waterkerende laag
 • Injectie van waterdichte middelen
 • Diffusie van waterdichte middelen (aanbrengen voor opname)
 • Het herstellen van muurvoeten als gevolg van de vochtbestrijding.
Komt niet in aanmerking voor subsidie:
 • Het bekleden van vochtige muurvoeten met voorzetwanden
 • Het plaatsen van droogbuizen
 • Elektro-osmose
 • Het nieuw opmetselen van bestaande muren
het bekleden van vochtige muurvoeten met voorzetwanden, het plaatsen van droogbuizen, elektro-osmose, het nieuw opmetselen van bestaande muren. Bent u niet zeker of de verbeteringspremie van toepassing is op de door u geplande werkzaamheden, neem dan vrijblijvend contact op met ons. Op basis van een gratis diagnose, kunnen wij u precies zeggen welke werkzaamheden noodzakelijk zullen zijn voor het verhelpen van uw vochtproblemen en welke daarvan in aanmerking komen voor subsidie.

Verbeteringspremie

Op deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de verbeteringspremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

Bedrag

Er is een vast premiebedrag voorzien afhankelijk van het bouwonderdeel waarop de verbeteringswerkzaamheden betrekking hebben. Dit bedrag wordt dus bepaald op basis van de verbeteringswerken die worden uitgevoerd. Dit zijn de premies voor categorieën met betrekking op het verhelpen van vochtproblemen:
 • Dakwerken (en eventueel buitenschrijnwerk): € 1.250.
 • Gevelwerken: € 1.500.
 • Behandeling van optrekkend muurvocht: € 750.
Het gefactureerde totaalbedrag bijgevoegd bij de aanvraag is daarbij minimum € 2.500 voor dakwerken, € 3.000 voor gevelwerken en € 1.500 voor de behandeling van optrekkend muurvocht (het dubbel van de toegekende premie). De uitbetaling gebeurt doorgaans binnen de 3 maanden na goedkeuring van uw volledige en correcte aanvraag en nooit voor de uitvoering van de werken. De goedkeuring (of afkeuring) volgt binnen de 3 maanden na indiening van uw volledige en correcte aanvraag. Om een correct idee te hebben van het premiebedrag en de relatie daarvan tot de totaalkosten is het belangrijk om een goede prijsinschatting te maken. Bij ons kan u terecht voor een gratis diagnose waarna we u een correct advies kunnen geven omtrent de aan te raden werkzaamheden en een prijsinschatting kunnen maken. Aarzel daarom niet om vrijblijvend contact op te nemen met onze vochtexperten.

Verbeteringspremie

Op deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de verbeteringspremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

Voorwaarden

Op onze website kunt u alle voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse verbeteringspremie per categorie, afhankelijk van waarop de voorwaarden betrekking hebben.

Verbeteringspremie

Op deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de verbeteringspremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

Geldigheid

De besluitvorming door de Vlaamse regering van de invoer van de verbeteringspremie en de aanpassingspremie als tegemoetkoming in de kosten van de verbetering of aanpassing van een woning dateert van 18 december 1992. Het ministerieel besluit tot de uitvoering van de besluitvorming dateert van 27 september 2007. Raadpleeg de Vlaamse Codex voor meer informatie. Vanaf 1 januari 2014 zijn de inkomensvoorwaarden samen met enkele andere voorwaarden aangepast als gevolg van indexatie. Deze wijzigingen zijn mee opgenomen in de informatie die u hier vindt. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen. Wij informeren ons altijd goed over de verschillende subsidiemogelijkheden. Aarzel daarom niet ons te contacteren met vragen.

Verbeteringspremie

Op deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de verbeteringspremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

Aanvraag

Op onze website vindt u per subsidie alles wat u moet weten om uw aanvraag succesvol en volledig in te dienen. Heeft u toch geen antwoord op uw specifieke vraag gevonden? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wie?

U doet de aanvraag altijd samen met uw partner als:
 • u met uw partner wettelijk of feitelijk samenwoont of gehuwd bent (ook als de woonst enkel eigendom is van één van beide partijen).
U doet de aanvraag alleen als:
 • U kan aantonen dat u alleenstaand bent.
 • U kan aantonen dat uw ex-partner niet langer op uw adres woont én u de echtscheidingsprocedure met uw ex-partner heeft opgestart of het samenlevingscontract heeft ontbonden.
Nog inwonende kinderen moeten niet betrokken worden bij de aanvraag, ook al hebben zij al een vast inkomen.

Wanneer?

U dient uw aanvraag voor de verbeteringspremie in:
 • Ten laatste 3 jaar na de uitvoer van de verbeteringswerken.
 • Op het moment dat u de woning zelf bewoont of verhuurt via een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.
 • Nadat u een zakelijk recht heeft verworven van uw woning (zie voorwaarden).
De geldende aanvraagdatum is de postdatum van de verzending van uw aanvraag of de datum waarop u uw aanvraag persoonlijk komt afgeven, niet de datum waarop u het document heeft ondertekend.

Waar?

U kan de verbeteringspremie aanvragen via het semi-digitaal of de papieren aanvraagformulieren op Wonen-Vlaanderen.

Wat?

Het is belangrijk dat u volgende documenten meestuurt met het aanvraagformulier:
 • De originele facturen met betrekking tot de werkzaamheden ter bestrijding van uw vochtprobleem. (Zie voorwaarden)
 • Het aanslagbiljet van de personenbelasting op uw inkomsten van drie jaar geleden.

Hoe?

U kan u aanvraag indienen via twee methoden, een semi-digitaal aanvraagformulier of een papieren formulier, al naar gelang uw voorkeur: Optie 1: semi-digitaal formulier
 1. Open het online formulier in uw browser (bij voorkeur Firefox of Internet Explorer).
 2. Vul het online formulier volledig in.
 3. Mail het volledig ingevulde formulier naar uzelf.
 4. Print het volledig ingevulde formulier af.
 5. Onderteken het aanvraagformulier.
 6. Voeg de gevraagde bijlagen toe aan het document.
 7. Stuur het document met de bijlagen in een voldoende gefrankeerde envelop op naar het juiste adres (vermeld op het formulier en afhankelijk van de locatie van de woning) of geef uw aanvraag persoonlijk af.
Optie 2: Papieren formulier
 1. Open de juiste documenten op de website van Wonen-Vlaanderen.
 2. Druk alle nodige documenten af.
 3. Vul alle nodige documenten volledig in.
 4. Onderteken het aanvraagformulier.
 5. Voeg de gevraagde bijlagen toe aan het document.
 6. Neem een kopie van uw ingevuld aanvraagformulier voor uzelf.
 7. Stuur het document met de bijlagen in een voldoende gefrankeerde envelop op naar het juiste adres (vermeld op het formulier en afhankelijk van de locatie van de woning) of geef uw aanvraag persoonlijk af.
LET OP: Er kunnen slechts drie aanvragen worden ingediend voor een verbeteringspremie (of een aanpassingspremie) in een periode van 10 jaar, telkens voor een andere categorie. Voor verhuurders geldt hetzelfde maar dan per huurovereenkomst. TIP: Verstuur uw aanvraag aangetekend. Dit is niet verplicht maar dan is er nooit discussie over de aanvraagdatum. Bewaar het bewijs van verzending goed en controleer bij ontvangst van uw ontvangstbewijs van Wonen-Vlaanderen of de aanvraagdatum op beide documenten overeenstemt.

Na aanvraag?

De goedkeuring (of afkeuring) volgt doorgaans binnen de 3 maanden na indiening van uw volledige en correcte aanvraag. Indien uw dossier volledig is, krijgt u geen ontvangstbevestiging meer vooraf. Het zou wel kunnen dat u nog wordt gecontacteerd in verband met uw facturen of facturatiedetails. Indien uw dossier onvolledig is, krijgt u een extra melding en verzoek om ontbrekende documenten aan te vullen. Na het aanvullen van uw dossier, krijgt u wel een ontvangstbevestiging. Zo weet u vanaf welke datum uw dossier als volledig wordt beschouwd. De uitbetaling gebeurt doorgaans binnen de 3 maanden na goedkeuring van uw volledige en correcte aanvraag en nooit voor de uitvoering van de werken. Wanneer uw aanvraag wordt afgekeurd, kunt u binnen één maand na de beslissing aangetekend beroep aantekenen indien daarvoor een geldige reden is. Als u 3 maanden na het indienen van uw volledig dossier of het vervolledigen van een onvolledig dossier nog geen definitieve goedkeuring heeft gekregen, kan u op basis van het uitblijven van een beslissing ook beroep aantekenen binnen de maand. De beslissing in beroep wordt doorgaans meegedeeld binnen de 3 maanden na het versturen van het aangetekend beroep. Het uitblijven van een beslissing na 3 maanden wil niet automatisch zeggen dat uw dossier werd goedgekeurd. EXTRA TIPS:
 • Doe voor elk appartement een aparte aanvraag.
 • Geef verbouwingswerken veiligheidshalve altijd (binnen de 30 dagen na uitvoer) aan bij het controlekantoor van het kadaster.
Bij AquaPartners gaat vochtbestrijding altijd gepaard met het nodige persoonlijk advies en transparante communicatie naar klanten toe. Aarzel niet om onze mening te vragen tijdens een gratis diagnose.
   

Verbeteringspremie

Op deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de verbeteringspremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

Meer info

Nog steeds vragen? Surf dan even naar de website van Wonen-Vlaanderen voor meer info of neem contact op: Aarzel ook niet op met ons contact op te nemen voor vragen over onze aanpak en facturatie bij vochtbestrijding. Wij staan u graag  bij met gratis advies. Ook voor een gratis diagnose en globale prijsinschatting kunt u bij ons terecht.

Vlaamse onderhoudspremie

Op deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de Vlaamse onderhoudspremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

Vlaamse onderhoudspremie

Op deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de Vlaamse onderhoudspremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

Toepassing

De Vlaamse onderhoudspremie is enkel van toepassing voor eigenaars van monumenten, zowel in de openbare sector als de privésector. De onderhoudspremie is bedoeld voor het regelmatige onderhoud en kleine werken aan monumenten of beschermde gebouwen. Met de onderhoudspremie krijgen eigenaars van monumenten een duwtje in de rug zodat kleinere onderhoudswerken worden aangemoedigd en grote restauratiewerken worden vermeden. Indien het toch nodig is om restauratiewerken uit te laten voeren, kunt u een beroep doen op de restauratiepremie maar die is voor het bestrijden van vochtproblemen niet van toepassing aangezien er al zeer efficiënte vochtbestrijdingsmethodes zijn waarbij slechts kleine ingrepen moeten worden uitgevoerd. De volgende vocht gerelateerde werkzaamheden kunnen in aanmerking komen voor een onderhoudspremie: Algemene onderhoudswerken
 • Herstellen van dakschade
 • Dichten van lekken
 • Afdekken van lekken
 • Bestrijding van mos, houtworm en schimmel.
 • Bestrijding van vochtaantasting.
 • Treffen van maatregelen tegen weersinvloeden.
 • Treffen van maatregelen tegen waterschade en andere beschadigingen.
 • Onderhoud en herstel van gevels (ook gevelreiniging).
 • Aanbrengen van (vochtwerende) bepleistering, coating of andere afwerkingslaag.
Bent u niet zeker of de onderhoudspremie van toepassing is op de door u geplande werkzaamheden, neem dan vrijblijvend contact op met ons. Op basis van een gratis diagnose, kunnen wij u precies zeggen welke werkzaamheden noodzakelijk zullen zijn voor het verhelpen van uw vochtproblemen en welke daarvan in aanmerking komen voor subsidie.

Vlaamse onderhoudspremie

Op deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de Vlaamse onderhoudspremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

Bedrag

Voor monumenten Terugbetaling van:
 • 40% van de onderhoudskosten
 • de btw (tenzij deze al fiscaal wordt gerecupereerd)
Voor ZEN-monumenten Terugbetaling van:
 • 80% van de onderhoudskosten
 • de btw (tenzij deze al fiscaal wordt gerecupereerd)
Aangezien een minimum onderhoudskost wordt vereist van € 1000 en een maximum van € 30.000 is het minimum premiebedrag € 400 en het maximum premiebedrag € 12.000 voor monumenten. Voor ZEN-monumenten is dat minimum € 800 en maximum € 37.500. Om een correct idee te hebben van het premiebedrag en de relatie daarvan tot de totaalkosten is het belangrijk om een goede prijsinschatting te maken. Bij ons kan u terecht voor een gratis diagnose waarna we u een correct advies kunnen geven omtrent de aan te raden werkzaamheden en een prijsinschatting kunnen maken. Aarzel daarom niet om vrijblijvend contact op te nemen met onze vochtexperten.

Vlaamse onderhoudspremie

Op deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de Vlaamse onderhoudspremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van de onderhoudspremie, is het noodzakelijk dat u op een aantal vlakken voldoet aan bepaalde voorwaarden. Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden, gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat u afstand doet van deze premie. Controleer daarom vooraf goed of u voldoet aan alle vereiste voorwaarden. U vindt een overzicht op onze website.

Vlaamse onderhoudspremie

Op deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de Vlaamse onderhoudspremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

Geldigheid

Op 3 maart 1976 werd het eerste Decreet opgesteld tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten. Later, eind september 1994, werd het Besluit gevormd van de Vlaamse Regering tot het instellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten. In juni 2006 werd het eerste Besluit gevormd van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassing van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid. In oktober 2007 viel het Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten en tot vaststelling van een overgangsbepaling. Op 4 december 2009 werd de naam van het Agentschap ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed gewijzigd in het Agentschap Ruimte en Erfgoed. Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten wat betreft premies voor lokale en regionale besturen en voor autonome provincie- en gemeentebedrijven met rechtspersoonlijkheid dateert van 19 november 2010. Op 10 juni 2011 werd de naam van het Agentschap Ruimte en Erfgoed officieel gewijzigd in het Agentschap Ruimtelijke Ordening en bijkomende taken voor het Vlaams instituut voor het Onroerend Erfgoed. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen. Wij informeren ons altijd goed over de verschillende subsidiemogelijkheden. Aarzel daarom niet ons te contacteren met vragen.

Vlaamse onderhoudspremie

Op deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de Vlaamse onderhoudspremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

Aanvraag

Op onze website vindt u per subsidie alles wat u moet weten om uw aanvraag succesvol en volledig in te dienen. Heeft u toch geen antwoord op uw specifieke vraag gevonden? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wie?

De aanvraag wordt gedaan door:
 • De opdrachtgever van de onderhoudswerken.
 • De eigenaar van het monument OF gebruiker of bewoner daarvan op grond van een zakelijk recht (huurder, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder).
 • Een privépersoon, tenzij het om een maalvaardige molen of ZEN-monument gaat.
 • De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de kosten van het onderhoud op zich neemt.
Particulier of bedrijf Als uw gebouw de eigendom is van zowel u als van uw bedrijf, dan kan u kiezen of u de aanvraag doet als particulier (natuurlijk persoon) en/of als bedrijf (privaatrechtelijk rechtspersoon). Deze categorieën vallen beiden onder de privésector dus daar bent u volledig vrij in. Aanvraag door meerdere personen Wanneer meerderen personen de financiële last van de onderhoudswerken delen, moet één persoon (bv. de syndicus) optreden als aanvrager voor een groep van eigenaars, huurders of erfpachters. In dit geval moet er een schriftelijk akkoord van alle anderen bij de premie-aanvraag worden gevoegd. Achteraf worden zowel kosten als premie procentueel gedeeld.

Wanneer?

In tegenstelling tot andere premies, zoals de verbeteringspremie en de renovatiepremie, is het noodzakelijk om uw aanvraag voor een onderhoudspremie te doen vóór u aan de onderhoudswerken begint. In de openbare sector start u met de werken binnen de twee jaar na de aanvraag, in de privésector rondt u de werken af binnen de twee jaar na de toekenning. Binnen diezelfde termijnen vraagt u ook de uitbetaling aan. De toekenning van de premie is meteen ook een officiële schriftelijke toelating voor het starten van de werken.Het starten van de werken vóór een officiële toekenning zonder een voorafgaand akkoord door het agentschap, resulteert in het onmiddellijke verlies van de premie. Een versnelde toekenning is zeldzaam voor kleine onderhoudswerken en kan enkel worden verkregen op basis van hoogdringende bouwfysische of werftechnische argumenten, zoals die zijn toegevoegd aan het aanvraagformulier of achteraf aangetekend verstuurd naar het agentschap Onroerend Erfgoed. Toch moet u dan alsnog de goedkeuring van het agentschap afwachten vooraleer u met de werken aanvangt. Vanaf de aanvang van de werken, bewaart u zorgvuldig alle facturen en u houdt daarbij rekening met de factuurvoorwaarden.

Waar?

U dient uw aanvraag via de post of persoonlijk in bij de cel Monumenten en Landschappen of het Agentschap Onroerend Erfgoed in uw provincie. De adresgegevens kan u terugvinden bij ‘meer info’.

Wat?

Indien  u een aanvraag doet voor een onderhoudspremie is het erg belangrijk dat die volledig is ingevuld en aangevuld. Daarnaast moet uw aanvraag aangevuld worden met een aantal documenten / bijlagen. Daarom is het belangrijk te weten wat u precies allemaal moet bijvoegen bij uw aanvraag. Hieronder vindt u een overzicht van deze verplichte en optionele documenten, die kunnen variëren naar gelang de sector van de aanvrager:

Document

Openbaar bestuur

Particulier

 

Verplicht

Optioneel

Verplicht

Optioneel

Motivatie voor de onderhoudswerken(technisch verslag of ander document)

V

X

V

X

Beschrijving van de onderhoudswerken

V

X

V

X

Kostenraming van de onderhoudswerken

V

X

V

X

Eigendomsacte monument(enkel voor eigenaars)

V

X

V

X

Kopie van eigendomsattest(enkel voor mede-eigenaars)

V

X

V

X

Bewijsstuk van zakelijk recht(voor houders van zakelijk recht)

V

X

V

X

Schriftelijke toelating door de eigenaar(enkel voor niet-eigenaars, bv. huurders)

V

X

V

X

Document met gegevens eigenaar(enkel voor niet-eigenaars, bv. huurders)

V

X

V

X

Kopie van het huurcontract(enkel voor huurders)

V

X

V

X

Gunningsbewijzen voor onderhoudswerken(enkel voor ZEN-monumenten)

X

X

X

X

Een voorstel tot het uitvoeren van de werken in eigen beheer

X

X

V

X

Een btw-bewijs

X

X

V

X

Verklaring dat een ZEN-monument zichtbaar is vanop de openbare weg OFeen toegankelijkheidsovereenkomst van 10 jaar: formulier. (enkel voor ZEN-monumenten)

V

X

V

X

Een schriftelijk akkoord van andere betrokkenen bij de premie-aanvraag (enkel in het geval dat één persoon optreedt voor meerdere, bv. een syndicus)

V

X

V

X

Plannen voor de werkzaamheden

X

V

X

V

Foto’s van de huidige toestand van het monument

X

V

X

V

Verplichte documenten stuurt u net zoals het aanvraagformulier op in tweevoud. Voor aanvullend of optioneel materiaal volstaat één exemplaar. Na afronding van de werken, moet u uiteraard ook nog bewijs van betaling leveren door al uw verzamelde facturen in tweevoud op te sturen. Aan welke voorwaarden deze facturen moeten beantwoorden, leest u bij de factuurvoorwaarden.

Hoe?

Hoe begint u het proces om een onderhoudspremie te ontvangen voor de onderhoudswerken van uw monument of ZEN-monument?Het is verstandig om eerst en vooral een afspraak te maken met een erfgoedconsulent van de cel Monumenten en Landschappen. Deze zal bij u langskomen voor een plaatsbezoek en een bespreking van uw intenties inzake onderhoud. Er kan een vooronderzoek worden gedaan dat zich beperkt tot materiaalstudies, technische studies of stabiliteitsstudies. Dit is enkel noodzakelijk wanneer u extra informatie nodig heeft om de werken kwaliteitsvol aan te vatten. Het is ook nodig om vooraf een kostenraming te laten uitvoeren. Door u goed voor te bereiden op deze procedure, verloopt de afhandeling vaak veel vlotter. Om de onderhoudspremie voor uw monument te kunnen ontvangen, moet u om te beginnen het aanvraagformulier volledig invullen. U kan het downloaden als Word-document. Het is best dat u eerst even klikt op het tabblad ‘Beeld’ en vervolgens op ‘Document Bewerken’, zodat u alles rechtstreeks in het document kunt aanvullen:
 • Eerst vult u alle gegevens in over het monument en geeft u het onderhoudsproject een naam. (p.1)
 • Vervolgens geeft u aan over welk type monument het gaat en vult u al uw persoonlijke gegevens in. (p. 2)
 • U verduidelijkt uw relatie tot het monument, vult de totale kostprijs van het project in en hoeveel van die kostprijs in aanmerking komt voor de onderhoudspremie. U geeft aan of u de werken uitvoert met een schriftelijke toestemming of een stedenbouwkundige vergunning. (p. 3)
 • U vult in hoe de werkzaamheden zullen worden gegund en uitgevoerd en voegt de gegevens toe van uw ontwerpen, indien u daarvan gebruik maakt. U geeft aan of u de btw kunt recupereren en vult de btw-percentages in voor de werkzaamheden. (p. 4)
 • U vinkt alle bewijsstukken aan die u zal bijsluiten bij de aanvraag. (p. 5)
 • U dateert en ondertekent het document. (p. 6)
U geeft op het aanvraagformulier ook de manier aan waarop u de werken zal gunnen en als openbaar bestuur volgt u natuurlijk naadloos de gunningsprocedure voor overheidsopdrachten. Bij dit volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voegt u de bijlagen die in uw specifieke situatie en sector van toepassing zijn, zoals beschreven bij ‘Wat?’ Het volledige aanvraagformulier en de bijlagen stuurt u in tweevoud op aan de cel Monumenten en Landschappen van de provincie waarin uw monument of ZEN-monument is gelegen. U kan de documenten ook persoonlijk komen afgeven. De adressen kunt u vinden bij ‘meer info’. Als uw dossier volledig is, krijgt u doorgaans binnen de 60 dagen een bevestiging. Indien uw dossier niet volledig werd bevonden, zal u een schriftelijk verzoek krijgen om dit te vervolledigen. De procedure loopt dan vertraging op.

Na aanvraag?

Nadat uw aanvraag correct en volledig is ingediend, gaat de administratie na of uw aanvraag voldoet aan de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor de onderhoudspremie. Uw dossier wordt chronologisch behandeld, volgens datum van ontvangst en volgens de beschikbare budgetten. Vervolgens krijgt u binnen de 60 dagen ofwel een bevestiging van de volledigheid van uw dossier of een verzoek om uw dossier aan te vullen met de nodige informatie en/of bewijsstukken. Als uw dossier voldoet, wordt het doorgegeven aan de bevoegde Vlaamse minister voor de officiële toekenning, in de volgorde waarop ze zijn voorgelegd. De toekenning van de onderhoudspremie gebeurt meestal sneller dan die van de renovatiepremie. U krijgt per post een goedkeuring van uw premie, de ‘betekening’ genoemd. Daarin wordt de datum van toekenning meegedeeld en het maximum premiebedrag dat u zal ontvangen. Vanaf de officiële ontvangst van de goedkeuring krijgt u twee jaar de tijd om de werken uit te voeren. Tenzij u daar uitzonderlijk toestemming voor heeft gekregen, mag u niet eerder beginnen aan de werken. Bent u inmiddels toch gestart met de werkzaamheden, dan heeft u geen recht meer op de onderhoudspremie. U moet er ook voor zorgen dat u alle nodige vergunningen in uw bezit heeft om de werken te kunnen aanvangen. In principe is de officiële toekenning van uw premie uw goedkeuring van de Vlaamse regering om de onderhoudswerken uit te voeren maar u kan best op uw gemeentebestuur nog eens nagaan of er voor uw specifieke werken nog extra vergunningen nodig zijn van de dienst ruimtelijke ordening. Bovendien  is de kans groot dat u ook een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft. Bij aanvang van de werken verwittigt u de administratie van de cel Monumenten en Landschappen. Mogelijk wordt de uitvoer gevolgd door een erfgoedconsulent. Eventuele wijzigingen, weglatingen of toevoegingen van werken vermeld in de aanvraag tijdens de werken moeten vooraf schriftelijk worden goedgekeurd. Bij het afronden vraagt u de effectieve uitbetaling van de premie aan. De meerkosten die werden gemaakt, zijn voor uw eigen rekening. Indien de werken twee jaar na de toekenning nog niet (volledig) zijn uitgevoerd of het bewijsmateriaal van betaling nog niet (volledig) is aangeleverd, vervalt de premie. Na uitvoer van de werken wordt het toegekende premiebedrag geëvalueerd aan de hand van de verzamelde facturen, als bewijs van de gemaakte kosten aan aannemers, materialen en diensten. Deze stuurt u in drievoud op naar de cel Monumenten en Landschappen in de provincie van het monument na het afronden van de onderhoudswerken. Voor een premie hoger dan 40% moeten extra documenten worden ingediend en moet een proces verbaal worden opgesteld van de oplevering met de einddatum van de werken, aangevuld met een eindverslag van alle geraamde kosten en een overzicht van de uitvoeringstermijnen als controle van en vergelijking tussen de aangevraagde en effectief uitgevoerde werken, die invloed kan hebben op het uiteindelijke premiebedrag. Voor ZEN-monumenten van openbare besturen moet ook een gunningsdossier worden ingeleverd met een samenvatting van alle (ontvangen) inschrijvingen / aanbestedingen (eventueel met een vergelijkende tabel van de biedingen). Na ontvangst van de extra documenten en facturen, wordt de premie mogelijk herberekend op basis het aangeleverde bewijsmateriaal (waarbij deze nooit verhoogd wordt). Het definitieve premiebedrag wordt dan in één keer op uw rekening gestort.

Vlaamse onderhoudspremie

Op deze pagina's vindt u alle informatie om te ontdekken of u in aanspraak komt voor de Vlaamse onderhoudspremie en om succesvol uw aanvraag in te dienen.

Meer info

Heeft u nog meer vragen over de onderhoudspremie? Dan neemt u best even contact op met één van onderstaande instanties.
Agentschap Onroerend Erfgoed
Brussel (hoofdkantoor) Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19 - bus 5, 1210 Brussel Tel: 02 553 16 50 E-mail: info@onroerenderfgoed.be
Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 - bus 53, 2018 Antwerpen Tel: 03 224 62 10 E-mail: antwerpen@onroerenderfgoed.be
Limburg Hendrik Van Veldekegebouw Koningin Astridlaan 50 - bus 1, 3500 Hasselt Tel: 011 74 22 20 E-mail: limburg@onroerenderfgoed.be
Oost-Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent Tel: 09 265 46 18 E-mail: oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
Vlaams-Brabant Dirk Boutsgebouw Diestsepoort 6 - bus 94, 3000 Leuven Tel: 016 66 59 00 E-mail: vlaams-brabant@onroerenderfgoed.be
West-Vlaanderen Jacob Van Maerlantgebouw Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge (Sint-Michiels) Tel: 050 24 81 50 E-mail: west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Afdeling monumenten en landschappen
Brussel Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19 - bus 3, 1210 Brussel Tel: 02 553 16 11 E-mail: aml.lin@vlaanderen.be Website: www.vlaanderen.be/monument
Antwerpen R.O.H.M. Antwerpen cel Monumenten & Landschappen Copernicuslaan 1 - bus 6, 2018 Antwerpen Tel: 03 224 62 17
Limburg R.O.H.M. Limburg cel Monumenten & Landschappen Koningin Astridlaan 50, bus 1, 3500 Hasselt Tel: 011 74 22 20 E-mail: limburg@onroerenderfgoed.be
Oost-Vlaanderen R.O.H.M. Oost-Vlaanderen cel Monumenten & Landschappen Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent Tel: 09 265 46 18 E-mail: oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
Vlaams-Brabant R.O.H.M. Vlaams-Brabant cel Monumenten & Landschappen Diestsepoort 6, bus 94, 3000 Leuven Tel: 016 66 59 00 E-mail: vlaams-brabant@onroerenderfgoed.be
West-Vlaanderen R.O.H.M. West-Vlaanderen cel Monumenten & Landschappen Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge (Sint-Michiels) Tel: 050 24 81 50 E-mail: west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Brussel Tour & Taxis – Koninklijk Pakhuis Havenlaan 86c – bus 405, 1000 Brussel Tel: 02 346 40 62 E-mail: kcml@mbhg.irisnet.be Website : www.kcml.be
Aarzel ook niet op met ons contact op te nemen voor vragen over onze aanpak en facturatie bij vochtbestrijding. Wij staan u graag  bij met gratis advies. Ook voor een gratis diagnose en globale prijsinschatting kunt u bij ons terecht.