Resultaten voor lening vlaams woningfonds

 
 
lening vlaams woningfonds
 
Vlaams Woningfonds Menen, waar je thuiskomt.
Bekijk op Google Maps. Het Vlaams Woningfonds biedt een woonlening aan vanaf 1,5., Waarvoor kan je bij het Vlaams Woningfonds terecht? Goedkope hypothecaire leningen. Voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Voor nieuwbouw, aankoop van en/of werken aan een woning. Grote Markt 1. Lees meer
waterdichte schaduwdoek
Kan ik lenen? KLE Het Volk.
Als je deze gegevens niet bezorgt of als deze gegevens onjuist zijn, wordt de Vlaamse woonlening niet toegestaan. U leest hierover meer op de website van het Vlaams Woningfonds. Hoeveel kan ik lenen? Over KLE Het Volk. Sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk cvba-so, gevestigd in hartje Gent, is actief in 20gemeenten van het arrondissement Gent-Eeklo. Ons gemotiveerd team zet zich dagdagelijks in voor het bouwen en verkopen van sociale koopwoningen en het bemiddelen in sociale leningen. Ondernemingsnummer: BE 0400.067.887. Ik wil kopen. Hoe schrijf ik mij in? Waar kan ik wonen? Ik krijg een woning toegewezen. Ik wil lenen. Kan ik lenen? Hoeveel kan ik lenen? Hoeveel betaal ik? Hoe lang loopt mijn lening?
Sociale woonlening - Gemeente Mol.
Deze leningen kan je aanvragen voor het aankopen, bouwen en renoveren van een woning. Ook de aankoop van een bouwgrond behoort tot de mogelijkheden. Ook bij deze lening dient je woning aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo mag de verkoopwaarde van de woning maximaal 191 190 euro bedragen en mag het woonvolume bij een nieuwbouw de 590 m niet overschrijden. Dit zijn de voorwaarden voor een gezin met 1 kind ten laste. Verkoopwaarde en bouwvolume nemen toe naargelang het aantal kinderen dat je ten laste hebt. Meer info en exacte voorwaarden. 03 238 60 34. Naast de Vlaamse Woonlening en het Vlaams Woningfonds zijn er binnen de provincie Antwerpen ook een aantal niet-gesubsidieerde sociale kredietmaatschappijen actief. Hier kan je een lening bekomen voor het bouwen, kopen en/of verbouwen van je enige eigen woning. De basisgrenswaarde van je woning mag maximaal 218 000 euro bedragen barema 2012 - jaarlijks geïndexeerd. Dit bedrag is te verhogen met 5 procent per persoon ten laste.
Vlaams Woningfonds - Stad Dendermonde.
Bij het Vlaams Woningfonds kan je terecht voor.: Een renteloze huurwaarborglening.; De Vlaamse woonlening, een sociaal hypothecair krediet aan een uiterst lage rentevoet en dit ongeacht de looptijd voor de aankoop, het behoud en/of de renovatie van een woning/appartement.; De renteloze energetische renovatielening. De voordelen van deze woonkredieten zijn evenwel nog ruimer.: Je kan lenen tot 100 van de kostprijs of de waarde van de woning en dit zonder enige meerkost.;
Sociale lening: wat zijn de voordelen en de nadelen?
Jaarlijks beschikken het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW, de twee hoofdverstrekkers voor sociale leningen in Vlaanderen, over een beperkt budget, dat vaak ontoereikend blijkt voor het aantal aanvragen. Concreet houdt dit in dat wie een lening wil aangaan tijdens de laatste maanden van het jaar, kans maakt bot te vangen. Er komt best wel wat administratie bij een sociale lening kijken. Met de h uidige historisch lage rentevoeten die traditionele woonkredietverstrekkerstegenwoordig kunnen bieden, en de verschillende nadelen waar je toch rekening mee moethouden bij een sociale lening, wordt het extra afwegen tussen een sociale lening en eentraditionele lening. CONTACTEER ONS of SIMULEER ONLINE. MEER ADVIES IN STEUNMAATREGELEN. Verbouwingen laten uitvoeren? Wanneer is een architect nodig? Op 19 april in Andere. Waarom het nu een goed moment is om bouwgrond te kopen Op 6 april in Andere.
Vlaams Woningfonds - Wonen in GAOZ.
Het Vlaams Woningfonds kent sociale woonkredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor.: de aankoop van een woning of appartement eventueel gecombineerd met werken.; het behoud van een woning of appartement ingeval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning eventueel gecombineerd met werken.; werken aan een woning of appartement. Ben je op zoek zijn naar een hypothecaire lening aan een sociaal tarief.
Woonkrediet van het Vlaams Woningfonds Ocmw Scherpenheuvel-Zichem.
Woonkrediet van het Vlaams Woningfonds. Woonlening van het Vlaams Woningfonds. Wilt u een woning kopen of renoveren en hebt u een bescheiden inkomen? Dan kunt u misschien rekenen op een sociale woonlening. Tot en met 2020 kon u nog bij het Vlaams Woningfonds voor het Woonkrediet. Sinds 1 januari 2021 kunt u de Vlaamse woonlening aanvragen. Sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij.
Woonkrediet Vlaams Woningfonds - Gemeente Lubbeek.
Doe de online test en u weet meteen of u in aanmerking komt. Het Vlaams Woningfonds kent goedkope hypothecaire kredieten toe aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen. Om een woonkrediet te krijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.: de woning moet in het Vlaamse Gewest liggen. de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden. uw geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden. u moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit. u moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen. Alle voorwaarden voor het woonkrediet van het Vlaams Woningfonds vindt u op de website van het Vlaams Woningfonds. Voor het aangaan van een lening maakt u telefonisch een afspraak in een van de provinciale kantoren van het Vlaams Woningfonds of online via de website van het Vlaams Woningfonds.
Vlaamse woonlening - Gemeente Herzele.
Is uw woning of appartement niet energiezuinig en plant u een grondige energetische renovatie, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden samen met de Vlaamse woonlening een renteloze energetische lening afsluiten bij het Vlaams Woningfonds. Om u in te schrijven voor de Vlaamse woonlening, maakt u een afspraak met het Vlaams Woningfonds in uw provincie of met een sociale huisvestingsmaatschappij SHM die de Vlaamse woonlening verstrekt.
vlaams woningfonds De Morgen.
In het nieuws. Sociale lening duurder dan hypotheek bij gewone bank. In het nieuws. Hier komt de stormrampoliticus. In het nieuws. Pas daccord, Vic. In het nieuws. Geen Franse les meer in Vlaanderen. In het nieuws. Sociaal Wonen kan vraag naar leningen niet volgen. In het nieuws. Nieuwe vennootschap slorpt Vlaams Woningfonds op.
Voorwaarden Vlaamse woonlening Vlaams Woningfonds.
Bovenstaande is niet van toepassing onder meer indien je een bouwgrond, kavel of een andere woning gedeeltelijk in volle eigendom ten kosteloze titel hebt verworven of een sociale koopwoning aankoopt. In die gevallen moet je uiterlijk binnen het jaar na de akte voldoen aan de onroerende bezitsvoorwaarde. Zoniet wordt het krediet voortgezet aan een verhoogde rentevoet. Je moet voldoende solvabel zijn om het krediet te kunnen afbetalen. Dit wil zeggen dat je maandelijkse inkomsten voldoende hoog moeten zijn om na het betalen van alle schulden te voldoen aan de normale gezinsbehoeften. Vlaamse woonlening: algemene voorwaarden. Een minimum aan eigen middelen is noodzakelijk. Op vraag van het Vlaams Woningfonds dien je alle noodzakelijke gegevens die de toekenningsvoorwaarden betreffen, te bezorgen. Als je deze gegevens niet bezorgt of als deze gegevens onjuist zijn, wordt de Vlaamse woonlening niet toegestaan. Het Vlaams Woningfonds behoudt steeds het recht gemotiveerd de Vlaamse woonlening te weigeren. Als tijdens de duur van de Vlaamse woonlening blijkt dat je te kwader trouw onjuiste of onvolledige verklaringen hebt afgelegd, wordt de Vlaamse woonlening vervroegd opgeëist. Het Vlaams Woningfonds verstrekt voordelige hypothecaire kredieten en renteloze huurwaarborgleningen en verhuurt sociale woningen.
Sociale leningen - Stad Tienen.
is niet van toepassing indien de lening wordt aangegaan voor de aankoop van een sociale koopwoning of om het eigendomsaandeel van een partner in een gezinswoning over te nemen in geval van echtscheiding of stopzetting van de samenwoning en op voorwaarde dat de over te nemen woning gefinancierd werd met een lening van het Vlaams Woningfonds.;

Contacteer ons