Zwijndrecht (2070)

Toepassing

Als u van de Vlaamse overheid een verbeterings-, uitbreidings- of aanpassingspremie krijgt, dan kunt u van de gemeente Zwijndrecht ook nog een aanvullende premie verkrijgen. Deze premie kan ook gebruikt worden voor vochtbestrijdingswerken.

Bedrag

De aanvullende premie bedraagt 10% van de premie die u van de overheid ontvangt.

Voorwaarden

Om de premie van Zwijndrecht te kunnen ontvangen, moet u kunnen bewijzen dat u in aanmerking komt voor de gewestelijke premie van de Vlaamse overheid.

Aanvraag

U hoeft deze premie niet aan te vragen. Het bestuur van Zwijndrecht zal u zelf per brief verwittigen nadat u de premie van het Vlaamse gewest hebt ontvangen. U wordt dan uitgenodigd op het woonloket om enkele papieren te ondertekenen om de premie in orde te brengen.

Meer info

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op de officiële website van de gemeente Zwijndrecht.