Zwevegem (8550)

Toepassing

Wanneer u van de Vlaamse Overheid een renovatiepremie ontvangt, kan u van de gemeente een aanvullende premie verkrijgen.

Bedrag

De premie bedraagt 25% van het bedrag dat u van Wonen-Vlaanderen ontvangt.

Voorwaarden

U moet voldoen aan de voorwaarden van de Vlaamse renovatiepremie om deze premie te ontvangen.

Aanvraag

U kunt de premie aanvragen op de daartoe bestemde formulieren en aangevuld met een kopie van de definitieve toekenning van de Vlaamse renovatiepremie.

Meer info

Meer informatie kunt u vinden op de website van Zwevegem (www.zwevegem.be)