Wielsbeke (8710)

Toepassing

Als uw woning ouder is dan 30 jaar, dan kunt u van de gemeente Wielsbeke een premie krijgen voor het verbeteren van het gebouw. Deze kan ook ingeschakeld worden voor vochtbestrijdingswerken.

Bedrag

De premie bedraagt 25% van de totale kostprijs van de werken (exclusief btw) tot maximaal 400 euro.

Voorwaarden

Om deze premie te kunnen ontvangen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

Uw gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum mag niet hoger zijn dan 35000 euro. Dit bedrag mag met 1000 euro verhoogd worden per persoon ten laste.

Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag maximaal 1000 euro bedragen.

De werken moeten minstens 1000 euro kosten (btw niet inbegrepen).

Aanvraag

U vraagt de premie ten laatste 45 dagen voor de aanvang van de werken aan met een formulier dat beschikbaar is bij de gemeente. Dit formulier richt u tegen ontvangstbewijs aan Huisvestingsdienst, Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke.

Meer info

Meer informatie kunt u vinden op de website van Wielsbeke (www.wielsbeke.be)