Wetteren (9230)

Toepassing

Als u een Vlaamse verbeterings- of aanpassingspremie ontvangt, dan kunt u van de gemeente Wetteren ook nog een gemeentelijke aanvullende premie verkrijgen.

Bedrag

De premie bedraagt 20 % van de Vlaamse verbeterings- of aanpassingspremie met een minimum van 250 euro en een maximum van 1250 euro.

Voorwaarden

Om de aanvullende premie te kunnen ontvangen moet u in Wetteren gedomicilieerd zijn en voor een woning in Wetteren recht hebben op de Vlaamse verbeterings- of aanpassingspremie

Aanvraag

U kunt het aanvraagformulier indienen bij de gemeentelijke dienst sociale zaken samen met een kopie van het bankuittreksel met vermelding van de overschrijving van de premie door Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) van de Vlaamse Overheid.

Meer info

Meer informatie kunt u vinden op de website van Wetteren (www.wetteren.be)