Waregem (8790)

Toepassing

Als u de Vlaamse of provinciale verbeteringspremie ontvangt, dan kunt u van de gemeente Waregem een aanvullende premie ontvangen. Deze premie kan ook gebruikt worden voor vochtbestrijdingswerken.

Bedrag

De aanvullende premie van Waregem bedraagt € 375. Dit bedrag wordt verhoogd met € 250 per kind ten laste.

Voorwaarden

Om de premie van Waregem te kunnen ontvangen moet u eerst de premie van het Vlaamse Gewest of de provincie al ontvangen hebben. U moet de aanvraag voor de aanvullende premie van Waregem indienen binnen 1 jaar na het ontvangen van de Vlaamse of provinciale premie.

Aanvraag

U kunt uw aanvraag indienen aan de hand van een formulier dat u kunt verkrijgen op het gemeentehuis van Waregem. U zult bij de aanvraag ook de bevestiging van uw Vlaamse of provinciale premie nodig hebben, een uittreksel uit het bevolkingsregister en (indien toepasselijk) een attest van invaliditeit.

De aanvraag dient te geschieden op de daartoe bestemde formulieren en aangevuld met de definitieve toezegging van het Vlaamse Gewest of de Provincie West-Vlaanderen, een uittreksel uit het bevolkingsregister en eventueel een attest van invaliditeit.

Meer info

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op de officiële website van de gemeente Waregem.