Veurne (8630)

Toepassing

Als u van het Vlaamse gewest een verbeteringspremie ontvangt voor aanpassingen aan uw woning, dan kunt u van de gemeente Veurne daarbovenop nog een aanvullende premie krijgen. Deze premie kan ook ingezet worden voor vochtbestrijdingswerken.

Bedrag

De premie van Veurne bedraagt 20% van het bedrag dat u ontvangt van het Vlaamse gewest. Het maximumbedrag is € 1000.

Voorwaarden

Om deze premie van de gemeente Veurne te kunnen ontvangen, moet u eerst een premie verkrijgen van het Vlaams Gewest of het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van personen met een handicap of het provinciebestuur.

Aanvraag

Als u de premie wilt aanvragen, doet u best eerst navraag bij de dienst ruimtelijk ordening van de gemeente Veurne. Dit kunt u doen via het telefoonnummer 058/33.55.57058/33.55.57.

Meer info

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op de website van de gemeente Veurne.