Tielt (8700)

 Toepassing

Als u een woning hebt die ouder is dan 30 jaar en u wilt verbeteringswerken uitvoeren of laten uitvoeren, dan kunt u van de stad Tielt een verbeteringspremie krijgen. Deze premie kan ook gebruikt worden voor vochtbestrijdingswerken.

Bedrag

De premie van de stad Tielt bedraagt 40% van de kostprijs van de werken zoals vermeld op de facturen. Het maximumbedrag van de premie is € 2500.

Voorwaarden

U kunt deze premie enkel ontvangen als uw woning in Tielt gelegen is en minstens 30 jaar oud is. Er zijn echter enkele uitzonderingen:

  • als een bejaarde persoon (ouder dan 65 jaar) in de woning woont en de aanpassing functioneel is, dan kunt u ook voor een jongere woning de premie ontvangen.
  • als een persoon met een handicap (minimum 66% invaliditeit) in de woning woont en de aanpassing functioneel is, dan kunt u ook voor een jongere woning de premie ontvangen.

De werken moeten minstens € 2500 kosten (exclusief btw).

Aanvraag

U neemt best eerst foto’s van de situatie vóór de werken plaatsvinden en de situatie daarna.

De premie zelf kunt u aanvragen door een formulier in te dienen dat u van de stad Tielt kunt verkrijgen. Daarbij dient u ook een kopie in van de facturen en de foto’s van de situatie vóór en na de werken.

Meer info

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op de officiële website van de gemeente Tielt.