Sint-Niklaas (9100)

Toepassing

De stad Sint-Niklaas reikt een stedelijke renovatiepremie uit aan personen die hun woning willen verbeteren. Deze premie kan ook ingezet worden voor vochtbestrijdingswerken.

Bedrag

Het bedrag van de premie hangt af van de werken.

Voor vochtbestrijding geeft de stad Sint-Niklaas € 500. Voor informatie over andere premies kunt u altijd terecht op de website van de stad Sint-Niklaas.

Voorwaarden

Uw woning moet minstens 20 jaar oud zijn en het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen mag maximaal € 1200 bedragen.

De vochtbestrijdingswerken moeten gebeuren door middel van inspuiting of onderkapping met plaatsing van een waterdicht membraan. Ook andere werken zijn gebonden aan bepaalde voorwaarden. Neem contact op met de stad voor meer informatie.

De kosten van de werken moeten minstens het dubbel bedragen van de premie die u ontvangt van de stad Sint-Niklaas. Bovendien mag de factuur niet ouder zijn dan 1 jaar wanneer u de premie aanvraagt.

Aanvraag

U kunt de premie aanvragen bij de stad Sint-Niklaas nadat de werken zijn uitgevoerd. Dat doet u door een formulier in te dienen dat u van het stadsbestuur kunt verkrijgen.

U moet ook de facturen toevoegen die aantonen hoe veel de werken gekost hebben. Deze facturen moeten de werken in detail beschrijven, op uw naam opgemaakt zijn en het adres van de woning vermelden.

Een afgevaardigde zal bovendien een bezoek brengen aan de woning om te controleren of de werken hebben plaatsgevonden zoals de facturen beschrijven.

Meer info

Voor meer info kunt u terecht op de officiële website van de stad Sint-Niklaas.