Ronse (9600)

Toepassing

De gemeente Ronse heeft een aparte premie voor vochtbestrijding. Deze premie is voor particulieren (bewoner-eigenaar, huurder & verhuurder) die opstijgend grondvocht vakkundig bestrijden in een woning gelegen te Ronse.

Bedrag

De premie bedraagt de prijs van de voorgelegde facturen, met een maximumbedrag van 495,79 euro.

Voorwaarden

  • De woning waarvoor de premie wordt aangevraagd moet in Ronse gelegen zijn.
  • Kadastraal inkomen van de woning mag niet meer bedragen dan 1115,52 euro.
  • De woning moet in gebruik genomen zijn voor 1972.
  • Het maximum gezamenlijk netto-belastbaar inkomen van twee jaar geleden mag niet meer bedragen dan 19 335,69 euro. Dit bedrag mag u verhogen met 991,57 euro per persoon ten laste. Als u de eigenaar-verhuurder bent, dan vervalt deze beperking
  • De werken worden uitgevoerd door vakkundige injectie of onderkapping van de woning of door bekuiping van de kelder. Na de uitvoering van de woning, mag er geen grondvocht meer aanwezig zijn in de woning.
  • De woning mag niet in aanmerking komen om onteigend te worden.
  • De woning mag na uitvoering van de werken, niet in aanmerking komen om na

Aanvraag

U vraagt de premie aan vooraleer de uitvoering van de werken begint. U doet dit bij de dienst woonwinkel van het stadsbestuur Ronse. Contacteer deze dienst via het nummer 055 23 27 73.

Meer info

Meer informatie kunt u vinden op de website van Ronse (www.ronse.be)