Roeselare (8800)

Toepassing

Als u in Roeselare woont en uw woning wilt laten renoveren, dan kunt u van de stad een toelage krijgen, zolang u aan bepaalde voorwaarden voldoet en de bedoeling van de renovatie is om het wooncomfort te verbeteren.

Bedrag

De toelage bedraagt 20% van de werken die worden uitgevoerd (inclusief btw, tenzij u deze kunt recupereren).

Het maximumbedrag van de toelage is € 4250 per woning en per tien jaar.

Als u deze toelage ontvangt, kunt u ook geen gemeentelijke premie voor klein comfort meer ontvangen van Roeselare.

Voorwaarden

Het gebouw moet een woongelegenheid zijn van minstens 30 jaar oud. Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen mag ook niet hoger zijn dan € 750. Dit maximumbedrag wordt verhoogd met € 100 per persoon die u ten laste hebt (inclusief echtgenoten/echtgenotes, kinderen, zorgbehoevenden, personen met een handicap van meer dan 66%). Het absolute maximale kadastraal inkomen van de woning bedraagt € 1150.

Enkel verbeteringen die het wooncomfort verhogen komen in aanmerking, waaronder vochtbestrijdingswerken. Esthetische aanpassingen krijgen dus geen toelage.

De kostprijs van de werken moeten minimaal € 1500 bedragen als u de werken zelf uitvoert.

Als u via een geregistreerde aannemer werkt, dan bedraagt de minimumkost € 3000.

Aanvraag

U dient uw aanvraag in bij bij het College van burgemeester en schepenen in de vorm van een formulier dat u van de stad Roeselare kunt krijgen. U kunt dit formulier ook afgegeven tegen ontvangstbewijs aan de dienst Huisvesting. In elk geval moet deze aanvraag gebeuren vóór de aanvang van de werken .

De werken mogen pas beginnen na een controle van de dienst Huisvesting Roeselare om de toestand vóór de werken te kunnen vergelijken met de toestand na de werken.

Meer Info

Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website van Roeselare.