Puurs (2870)

Toepassing

Als u van de Vlaamse gemeenschap een premie krijgt voor het verbeteren of aanpassen van uw woning, dan kunt u van de gemeente Puurs daarboven ook nog een aanvullende premie krijgen. Deze premie kan ook gebruikt worden voor vochtbestrijdingswerken.

Bedrag

De premie van Puurs bedraagt 30% van de premie die u ontvangt van de Vlaamse gemeenschap. De maximumwaarde van die premie bedraagt € 10 000 (exclusief btw), min de premie die u al hebt ontvangen van de Vlaamse gemeenschap.

Voorwaarden

U kunt de premie van de gemeente Puurs enkel ontvangen als u ook de Vlaamse premie ontvangt. Voor bepaalde werken (niet voor vochtbestrijding) gelden ook enkele beperkingen. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

Aanvraag

U dient een formulier in dat u van de gemeente Puurs kunt krijgen. Dit formulier wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Puurs.

Meer Info

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op de officiële website van de gemeente Puurs.