Pittem (8740)

Toepassing

Bij verbeteringswerken aan een bestaande woning kan u een aanvullende gemeentelijke verbeteringspremie toegekend krijgen bovenop die van het Vlaamse Gewest.

Bedrag

10% van de Vlaamse premie.

Het bedrag kan nog eens verhoogd worden met 20% per inwonend kind of gehandicapte ten laste op de datum van de premieaanvraag bij het Vlaamse Gewest. De maximale verhoging bedraagt 100%.

Voorwaarden

Om deze premie te kunnen ontvangen, moet u in aanmerking komen voor de Vlaamse verbeteringspremie

Aanvraag

doe navraag bij de dienst huisvesting op 051/46.03.54 om te weten te komen hoe u deze premie kan aanvragen.

Meer info

Meer informatie kunt u vinden op de officiële website van de gemeente Pittem (http://www.pittem.be/website/105-www/106-www.html)