Nieuwpoort (8620)

Toepassing

Als u een gewestelijke of provinciale premie hebt ontvangen voor de verbetering van uw woonst, dan kunt u van de gemeente nog een aanvullende saneringspremie krijgen.

Bedrag

Deze premie bedraagt 30 % van het hoogste bedrag van de gewestelijke of provinciale premie met een maximum van 750 euro.

Voorwaarden

Om deze premie te kunnen ontvangen, moet u voldoen aan de Vlaamse verbeteringspremie.

Aanvraag

U doet de aanvraag binnen de zes maanden na ontvangst van de gewestelijke of provinciale premie. U kunt dit doen in de vorm van een formulier dat u aangetekend verzendt naar het college van burgemeester en schepenen.

Meer info

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nieuwpoort (www.nieuwpoort.be)