Mortsel (2640)

Toepassing

U kunt van de gemeente Mortsel een verbeteringspremie ontvangen die ook voor vochtbestrijding kan worden ingezet.

Bedrag

De premie bedraagt 30% van de totale kosten. Het maximumbedrag van de werken bedraagt 5000 euro (BTW inclusief) per categorie.

Voorwaarden

Doe navraag bij de gemeente om te weten te komen of u in aanmerking komt voor deze premie.

Aanvraag

U doet uw aanvraag met een formulier dat u kunt verkrijgen van de gemeente. Stuur het formulier vóór het begin van de werken in de vorm van een aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs naar het college van burgemeester en schepenen.

Meer info

Meer informatie kunt u vinden op de website van Mortsel (www.mortsel.be)