Menen (8930)

Toepassing

Als u uw woning wilt verbeteren of aanpassen dan kunt u van de stad Menen een premie ontvangen. Deze premie kan ook voor vochtbestrijding worden ingezet.

Bedrag

De premie bedraagt 50% van de kosten met een maximum van 750 euro.

Voorwaarden

Per bouwonderdeel moet voor 2000 euro aan kosten kunnen voorgelegd worden en per bouwonderdeel wordt een premie van 750 euro uitbetaald.

Verder moet u nog aan deze voorwaarden voldoen:

  • Uw gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar geleden moet lager zijn dan 29750 euro. Dit bedrag mag wel verhoogd worden met 1000 euro per kind ten laste
  • Het kadastraal inkomen van de woning is lager dan 1116 euro
  • De premie moet aangevraagd worden na het uitvoeren van de werken (op voorwaarde dat geen enkele factuur ouder is dan 1 jaar)

Aanvraag

Nadat de werken zijn uitgevoerd kunt u de premie aanvragen met de formulieren die beschikbaar zijn van het gemeentebestuur.

Meer info

Meer informatie kunt u vinden op de website van Menen (www.menen.be)