Lommel (3920)

Toepassing

Wanneer u een Vlaamse aanpassing- of verbeteringspremie ontvangt, kan u van de gemeente Lommel een aanvullende premie ontvangen.

Bedrag

De premie bedraagt 300  euro

Voorwaarden

U moet voldoen aan de voorwaarden om van de Vlaamse Overheid een Verbeterings- of aanpassingspremie te ontvangen.

Aanvraag

U kunt de premie schriftelijk aanvragen bij het gemeentebestuur van Lommel.

Meer info

Meer informatie kunt u vinden op de website van Lommel (www.lommel.be)