Lo-Reninge (8647)

Toepassing

Als u niet in aanmerking komt voor de provinciale en gewestelijke premies, dan kunt u wel een gemeentelijke saneringspremie ontvangen van Lo-Reninge. Deze kan ook voor vochtbestrijdingswerken worden gebruikt.

Bedrag

Het bedrag van de gemeentelijke saneringspremie bedraagt 10% van het factuurbedrag, met een maximum van 750 euro.

Voorwaarden

  • U mag niet in aanmerking komen voor de provinciale en gewestelijke premies
  • Uw gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden mag niet meer bedragen dan de inkomensgrens voor het verkrijgen van de renovatiepremie van Wonen Vlaanderen
  • Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning moet kleiner zijn of gelijk aan 1200 euro
  • De woning is minimum 20 jaar oud.

Aanvraag

U kunt de aanvraag schriftelijk doen bij het gemeentebestuur.

Meer info

Meer informatie kunt u vinden op de website van Lo-Reninge (www.lo-reninge.be)