Leuven (3000)

Toepassing

Als u  in aanmerking komt voor de verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden van Wonen-Vlaams Brabant, dan kunt u van de stad Leuven ook nog een aanvullende verbeteringspremie ontvangen. Deze kan ook gebruikt worden voor vochtbestrijdingswerken.

Bedrag

Per uitgevoerd deel van de werken wordt door de stad Leuven er een vast premiebedrag bepaald. Dit bedrag kan variëren tussen € 250 en € 1500.

Voorwaarden

Vooraleer u de aanvullende premie van Leuven kunt verkrijgen, moet u eerst voldoen aan de voorwaarden van de verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden van Wonen Vlaams-Brabant.

Deze premie kan gebruikt worden voor verschillende verbeteringswerken aan uw woning, waaronder ook vochtbestrijdingswerken.

Om de premie te kunnen verkrijgen, mag uw gezamenlijk belastbaar inkomen maximaal € 27 200 euro bedragen. Als u kinderen ten laste hebt, dan wordt dit maximumbedrag verhoogd met € 1420 per kind ten laste.

De woning waarvoor u de premie aanvraagt, moet in Leuven gelegen zijn, minstens 20 jaar oud zijn en een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen hebben van maximaal 1.200 euro.

Het bedrag van de facturen moet minstens dubbel zo veel zijn als het bedrag van uw premie.

Aanvraag

Als u de premie van Wonen-Vlaams Brabant werd toegekend, dan kunt u de aanvullende premie van de stad Leuven aanvragen bij de stad via het aanvraagformulier op het gemeentehuis.

Meer Info

Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website van de stad Leuven.