Lendelede (8860)

Toepassing

Wanneer u een Vlaamse verbeteringspremie ontvangt, dan kunt u van de gemeente Lendelede een aanvullende premie krijgen. Deze kan ook voor vochtbestrijding worden ingezet.

Bedrag

De premie van Lendelede bedraagt 250 euro.

Voorwaarden

Om de premie van Lendelede te kunnen ontvangen, moet u in aanmerking komen voor de premie van het Vlaamse Gewest.

Aanvraag

U vraagt de premie schriftelijk aan bij het College van Burgemeester en Schepenen. Doe dit ten laatste 1 jaar nadat u de premie van de Vlaamse Gemeenschap hebt ontvangen.

Meer info

Meer informatie kunt u vinden op de website van Lendelede (www.lendelede.be)