Ledegem (8880)

Toepassing

Als u een woning hebt die ouder is dan 40 jaar, dan kunt u van de gemeente Ledegem een premie verkrijgen om de woning te verbeteren. Deze kan ook voor vochtbestrijding worden ingezet.

Bedrag

De premie bedraagt 25% van de kostprijs van de werken, met een maximumbedrag van 1250 euro (+25% per persoon ten laste (met een max. van 100%))

Voorwaarden

Om de premie te kunnen ontvangen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Uw gezamenlijk belastbaar inkomen (van 2 jaar terug) mag maximaal 30 000 euro bedragen. Dit bedrag mag verhoogd worden met 1000 euro per persoon ten laste
  • Het kadastraal inkomen van de woning mag maximaal 1000 euro bedragen (niet-geïndexeerd)
  • De kostprijs van de werken bedraagt minstens 4000 euro

Aanvraag

U moet de premie ten laatste 45 kalenderdagen aanvragen vóór de aanvang van de werken bij de dienst Huisvesting van het Gemeentebestuur Ledegem.

Meer info

Meer informatie kunt u vinden op de website van Ledegem (www.ledegem.be)