Ledegem (8880)

Toepassing

Als uw woning ouder is dan 40 jaar, dan kunt u van de gemeente Ledegem een premie krijgen voor de verbetering van het gebouw. Deze premie kan ook voor vochtbestrijding worden ingezet.

Bedrag

De premie bedraagt 25% van de kostprijs met een maximum van 1250 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met 25% per persoon ten laste (met een maximumverhoging van 100%).
Als u eigenaar-verhuurder bent, dan bedraagt het maximumbedrag 2500 euro.

Voorwaarden

  • Uw gezamenlijk belastbaar inkomen (van 2 jaar terug) bedraagt maximaal  30 000 euro. Dit bedrag mag verhoogd worden met 1000 euro per persoon. Als u de eigenaar-verhuurder bent, dan is deze beperking niet van toepassing.
  • Het kadastraal inkomen van de woning bedraagt maximaal 1000 euro (niet-geïndexeerd)
  • De kostprijs van de werken bedraagt minstens 4000 euro (btw niet inbegrepen)

Aanvraag

U doet de aanvraag ten laatste 45 kalenderdagen vóór aanvang van de werken bij de dienst Huisvesting (Gemeentebestuur Ledegem).

Meer info

Meer informatie kunt u vinden op de website van Ledegem (www.ledegem.be)