Koekelare (8680)

Toepassing

U kunt van de gemeente Koekelare een toelage verkrijgen voor functionele verbeteringen aan woningen die onvoldoende woonkwaliteit bieden. Ook vochtbestrijdingswerken vallen onder deze premie.

Bedrag

De premie van Koekelare bedraagt 25% van de kosten van de werken, inclusief BTW (tenzij u de BTW kunt recupereren). De premie loopt tot een maximumbedrag van € 1500 per woning en per 10 jaar.

Voorwaarden

U kunt deze premie enkel ontvangen van de gemeente Koekelare voor werken die de woonkwaliteit doelgericht verbeteren en aanpassen aan de huidige vereisten van huisvesting. Er komen verschillende werken in aanmerking, waaronder ook vochtbestrijding.

Alle muren die grondvocht ondervinden moeten onderkapt worden. Als dat niet kan, dan wordt er een vochtwerend scherm aangebracht dat in de muur wordt ingespoten. Vochtwerende producten die zonder druk worden ingegoten komen niet in aanmerking voor de premie.

De premie is enkel verkrijgbaar voor woningen in Koekelare die minstens 20 jaar oud zijn en waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen beperkt is tot € 500.

Als aanvrager moet u zelf de eigenaar zijn. U mag niet meer dan één woning als enige eigenaar bezitten.

Ten slotte is er het minimumbedrag van de kosten voor de werken (inclusief materiaal en leveringen), en dat bedraagt € 1500.

Aanvraag

Zorg dat u vooraleer de werken beginnen een fotoreportage hebt gemaakt of laten maken. Na de werken krijgt u dan een controlebezoek om de toestand te vergelijken met de situatie vóór de werken. U dient uw aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen van Koekelare nadat de werken zijn uitgevoerd. U kunt het nodige formulier verkrijgen op het gemeentehuis. Let wel op: de facturen van de werken mogen niet ouder zijn dan één jaar.

 

Meer info

Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website van de gemeente Koekelare.