Kluisbergen (9690)

Toepassing

U kunt van de gemeente Kluisbergen een premie verkrijgen voor het verbouwen of herbouwen van een leegstaande of verkrottende woning. Deze premie kan ook voor vochtproblemen worden gebruikt.

Bedrag

De premie vanwege Kluisbergen bedraag één vierde van de kosten van de werken (BTW inbegrepen). Er is een maximumbedrag voorzien van € 5000.

Voorwaarden

U kunt deze premie enkel ontvangen als u een woning hebt gekocht in Kluisbergen die het jaar voorafgaand aan de aankoop belast werd wegens leegstand en/of verkrotting.

U moet vervolgens de stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen of het herbouwen van de woning aanvragen binnen één jaar na de aankoop.

De woning mag niet geklasseerd zijn als monument.

Aanvraag

U vraagt de premie aan bij het college van burgemeester en schepenen van Kluisbergen ten laatste binnen twee jaar nadat u de vergunning hebt ontvangen.

U dient de aanvraag in bij het gemeentebestuur van Kluisbergen. Uw aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

  • Uw naam en adres
  • De gegevens van het gebouw in Kluisbergen
  • Een bewijs dat de woning het belast werd wegens leegstand en/of verkrotting in het jaar vóór uw aankoop.
  • Een kopie van de facturen van de uitgevoerde werken.

Meer info

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op de officiële website van de gemeente Kluisbergen.