Ieper (8900)

De stad Ieper biedt twee mogelijke premies die van toepassing kunnen zijn op vochtbestrijdingswerken: de aanvullende verbeterings- en aanpassingspremie en de stedelijke sanering- en klein comfortpremie, waarbij de laatstgenoemde financieel de meest interessante is, maar helaas ook beperkt tot huizen die ouder zijn dan 20 jaar.

Ieper – aanvullende verbeterings- en aanpassingspremie

 

Toepassing

Als u van de Vlaamse Overheid een verbeterings- of aanpassingspremie ontvangt, dan kunt u van de stad Ieper ook nog een aanvullende premie verkrijgen. Deze premie kan ook gebruikt worden voor vochtbestrijdingswerken.

Bedrag

De aanvullende premie van de stad Ieper bedraagt 30% van de verbeteringspremie van het Vlaamse Gewest.

Voorwaarden

Vooraleer u de aanvullende premie van Ieper kunt ontvangen, moet u eerst kunnen aantonen dat u de Vlaamse premie hebt ontvangen. De aanvraag moet plaatsvinden binnen het jaar nadat de Vlaamse premie werd toegekend.

De aanvraag van de stadspremie moet gebeuren binnen het jaar na de definitieve toekenning van de gewestpremie.

Aanvraag

U richt uw aanvraag tot het College van Burgemeester en Schepenen. Dat bevindt zich in het stadhuis op de Grote Markt 34, 8900 Ieper.  De aanvraag gebeurt schriftelijk aan de hand van een formulier dat u in het stadhuis kunt verkrijgen bij  de dienst Huisvesting.

Ieper – stedelijke sanering- en klein comfort premie

 

Toepassing

Naast de aanvullende premie bestaat er in Ieper ook een stedelijke premie voor sanering en klein comfort. Deze premie biedt financiële steun als u een woning ouder dan 20 jaar moet saneren of voorzien van klein comfort. Vochtbestrijdingswerken vallen ook onder deze premie.

Bedrag

Het bedrag van de premie hangt af van de werken die u laat uitvoeren. Voor het bedrag dat u ontvangt voor niet-vochtbestrijdingswerken kunt u op terecht bij de Premiezoeker.

Voor het bestrijden van grondvocht geldt dat de kost van de werken volgens de factuur minstens € 1250 moet bedragen. Is dit het geval, dan bedraagt de premie € 750.

Voorwaarden

U kunt deze premie enkel ontvangen van de stad Ieper als uw woning meer dan 20 jaar oud is en als het kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het laatste aanslagjaar voor het begin van de werken) minder bedraagt dan € 750.

Aanvraag

U moet deze premie aanvragen vooraleer de vochtbestrijdingswerken beginnen.

Bij de aanvraag voegt u het kadastraal inkomen toe, een verklaring op eer dat de woning ouder is dan 20 jaar en dat de toestand van de woning de werken nodig maakt.

Als deze aanvraag wordt goedgekeurd door het stadsbestuur van Ieper, dan dient u een aanvraag tot uitbetaling in nadat de werken voltooid zijn. Hiervoor dient u het gepaste formulier in en u voegt daarbij ook de facturen van de werken toe.

Meer Info

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de stad Ieper.