Halle (1500)

Toepassing

U kunt van de stad Halle een aanvullende premie krijgen als u van de Vlaamse overheid al een verbeteringspremie ontvangt. Deze premie kan ook ingezet worden bij vochtbestrijdingswerken.

Bedrag

De aanvullende premie bedraagt altijd één zesde van de premie die u ontvangt van de Vlaamse Overheid.

Voorwaarden

Vooraleer u de aanvullende premie kunt ontvangen, moet u eerst in aanmerking komen voor de Vlaamse verbeteringspremie.

Aanvraag

U neemt best contact op met de Dienst Ruimtelijke Ordening van Halle om na te vragen hoe u deze aanvullende premie aanvraagt.

U kunt de premie ook nog aanvragen als de werken vervolledigd zijn, maar in dat geval moeten de facturen waarop de kosten van de werkzaamheden staan jonger zijn dan 1 jaar.

Meer Info

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van Halle.