Gent (9000)

Toepassing

De stad Gent biedt een premie aan voor eigenaars van merkwaardige (niet-wetteljk beschermde) gebouwen die restauratiewerken willen laten uitvoeren. Deze premie kan ook gebruikt worden voor vochtbestrijdingswerken.

Bedrag

Het bedrag van de premie wordt bepaald door de plaats van de restauratiewerken:

  • 50 % van de kosten op de restauratie van aan de buitenkant gelegen delen van de woning.
  • 30 % van de kosten op de restauratie van aan de binnenkant gelegen delen van de woning.

Er zijn ook een aantal maximumbedragen vastgelegd:

  • Er wordt maximaal € 10.000 uitgereikt voor een gebouw waarvan alleen de binnenkant wordt gerestaureerd.
  • Het maximum bedraagt € 20.000 voor een gebouw met één openbaar zichtbare gevel die wordt gerestaureerd. Als de gevel breder is dan 6 meter, dan wordt het maximum vermeerderd met € 2000 per extra meter.
  • Er is een maximum van € 40.000 voor gebouwen met minstens twee openbaar zichtbare gevels (zoals bijvoorbeeld hoekgevels), waarvan al die gevels worden gerestaureerd. Als de gevel breder is 10 meter, dan wordt het maximum vermeerderd met € 2000 per extra meter.

Voorwaarden

De werken moeten uitgevoerd worden op een merkwaardig gebouw in de stad Gent. Bovendien moet de premie worden aangevraagd vooraleer de werken beginnen.

Aanvraag

De aanvraag gebeurt in twee afzonderlijke fasen. Eerst is er de principiële aanvraag en dan pas de eigenlijke aanvraag.

De principiële aanvraag is een verzoek tot subsidie dat u schriftelijk richt aan het College van Burgemeester en Schepenen van Gent. Hierin legt u uit (met behulp van foto’s) welke delen u wilt laten restaureren. U geeft duidelijk de ligging van het gebouw aan en toont uw rechten op het gebouw aan.

Het college zal dan overleggen en bepalen of u in aanmerking komt voor een premie.

De eigenlijke aanvraag gebeurt vervolgens als een aanvraag tot subsidie per aangetekend schrijven. Dit richt u ook aan het College van Burgemeester en Schepenen. Als alternatief kunt u de aanvraag ook tegen ontvangstbewijs afgeven op de Dienst Monumentenzorg en Architectuur. Bij deze aanvraag voegt u ook een dossier samengesteld zoals u werd voorgeschreven door het College van Burgemeester en Schepenen.

Het maximumbedrag van de subsidie wordt dan bepaald, waarna u een schriftelijke mededeling zult ontvangen. Vanaf dat punt kunnen de werken beginnen.

Meer info

Voor meer info kunt u terecht op de website van de stad Gent.