Essen (2910)

Toepassing

Als u van de Vlaamse Overheid een premie ontvangt voor het verbeteren van uw woning, dan kunt u ook van de gemeente Essen een aanvullende premie krijgen. Deze kan ook voor vochtbestrijding worden ingezet.

Bedrag

Het premiebedrag is afhankelijk van de premie die u ontvangt van de Vlaamse Overheid.

Als u een Vlaamse renovatiepremie hebt, dan krijgt u van de gemeente een premie die 5% bedraagt van de Vlaamse premie.

Als u een Vlaamse verbeteringspremie of aanpassingspremie hebt, dan krijgt u van de gemeente een premie die 10% bedraagt van de Vlaamse premie (minimum 100 euro).

Voorwaarden

Om de gemeentelijke premie te kunnen ontvanen, moet u voldoen aan Vlaamse renovatiepremie of de Vlaamse aanpassings- en/verbeteringspremie

Aanvraag

U vraagt de premie schriftelijk aan (ten laatste 6 maanden nadat u bevestiging hebt ontvangen dat u de Vlaamse premie ontvangt) met een formulier dat u bij het gemeentebestuur kunt krijgen.

Meer info

Voor meer info kunt u terecht op de officiële website van Essen (www.essen.be)