Eeklo (9900)

Toepassing

U kunt van de stad Eeklo een verbeteringspremie ontvangen als u uw woning wil verbeteren (als u niet in aanmerking komt voor een premie van de Vlaamse Overheid). Deze premie kan ingezet worden voor vochtbestrijding.

Bedrag

Bij vochtbestrijding bedraagt de premie 75% van het factuurbedrag, tot maximaal 750 euro.

Voorwaarden

  • U mag niet in aanmerking komen voor een premie van de Vlaamse overheid.
  • het gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden mag niet hoger zijn dan 37.500 euro (plus 2.500 euro per persoon ten laste)
  • Uw in Eeklo gelegen woning moet minstens 20 jaar oud zijn en het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen mag niet hoger zijn dan 1.200 euro

Aanvraag

U kunt de verbeteringspremie aanvragen via een formulier van het stadsbestuur.

Meer info

Meer informatie kunt u vinden op de officiële website van de gemeente Eeklo (http://eeklo.be/wonen_leven/digitale_balie/wonen_ruimtelijke_ordening)