Dendermonde (9200)

Toepassing

U kunt van de gemeente Dendermonde een premie verkrijgen voor verbeteringswerken aan uw woning als deze minstens twintig jaar oud is. Deze premie kan ook worden gebruikt voor vochtbestrijdingswerken.

Bedrag

Het maximumbedrag van de verbeteringspremie bedraagt € 1000.

Voorwaarden

Om de premie te kunnen ontvangen, moet u eerst aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De werken worden bij voorkeur uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. Als u beslist om de werken toch zelf uit te voeren, dan zult u moeten bewijzen dat u over de nodige kennis beschikt om de werken correct uit te voeren.

  • De werken vinden plaats in de woning waar u zelf leeft.

  • Het gebouw is op het moment van de aanvraag minstens twintig jaar oud.

  • Het niet geïndexeerd kadastraal inkomen van het gebouw ligt niet hoger dan € 1200.

De volgende werken komen niet in aanmerking voor een premie:

  • Werken in handelsgebouwen of gebouwen voor professioneel gebruik

  • Werken aan gebouwen die eigendom zijn van een sociale huisvestingsmaatschappij

  • Werken om schade te herstellen die vergoed wordt door een verzekeringsmaatschappij.

U hebt enkel recht op de premie als uw gezamenlijk netto belastbaar inkomen van 3 jaar voor de aanvraag niet hoger ligt dan € 42.342. Als u personen ten laste hebt, dan mag dit bedrag verhoogd worden met € 1000 per persoon ten laste.

Als u de eigenaar bent, maar niet de bewoner van de woning, dan kunt u de premie aanvragen zolang u zich er schriftelijk toe verbindt voor inwoners te zorgen voor minstens 9 jaar vanaf het moment dat de werken voltooid zijn. De premie wordt teruggevorderd als er tijdens die periode langer dan een jaar leegstand is in het pand.

Aanvraag

Het is mogelijk om de premie aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen zelfs nadat de werken voltooid zijn.

U hebt de volgende documenten nodig bij de aanvraag:

  • een kopie van de facturen voor de werkzaamheden waarvoor de premie wordt aangevraagd;

  • een bewijs van uw inkomen

Meer Info

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Dendermonde.