De Haan (8420)

Toepassing

Als u een ontvanger bent van een Vlaamse verbeteringspremie, dan kunt u ook een aanvullende premie ontvangen van de gemeente De Haan.

Voorwaarden

Om de aanvullende premie van De Haan te kunnen ontvangen, moet u eerst voldoen aan de voorwaarden van de Vlaamse verbeteringspremie. U moet ook in de premiewoning zijn gedomicilieerd ten laatste één jaar nadat u de notificatie van de aanpassingspremie van het Vlaams Gewest hebt ontvangen.

Aanvraag

U dient uw aanvraag schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.

Meer info

U kunt meer informatie aanvragen via de officiële website van de gemeente De Haan.