Brugge (8000)

Toepassing

Brugge biedt een verbeteringspremie voor woningen van veertig jaar of ouder. Het gaat om een premie voor functionele werken, niet voor esthetische aanpassingen. Er vallen een heel aantal werken onder deze premie, waaronder ook het weren van grondvocht uit de muren.

Bedrag

Het bedrag van de premie is 40 % van de kostprijs van de werken, inclusief gebruikt materiaal. Ook de BTW is daarbij inbegrepen. Er is een maximumbedrag van € 4.500. Hier zijn enkele uitzonderingen op:

  • Jonge gezinnen in de binnenstad met een gezinshoofd van 35 jaar of jonger kunnen een premie tot € 9.000 krijgen.

  • Woningen zonder klein comfort en woningen die aanpassingen nodig hebben ter wille van een bejaarde inwoner of een inwoner met een handicap, kunnen een maximale premie van € 5.750 krijgen. De term klein comfort slaat op de volgende basisnoden: stromend water, een douche of bad en een binnen-wc met spoeling. De premie wordt enkel toegekend op voorwaarde dat deze elementen allemaal effectief aanwezig zijn na de werken.

  • Als u eigenaar bent van een woning die u verhuurt aan een sociaal kantoor, dan wordt de premie niet verhoogd, maar u moet maar 50% van de kosten betalen.

Deze premie is niet cumuleerbaar met andere Brugse premies, behalve de premie voor het gebruik van hemelwater. Eventueel kan deze premie wel gecumuleerd worden met de premies van andere overheden, bijvoorbeeld de Vlaamse overheid.

Voorwaarden

  • U mag slechts één woning in het gebouw hebben, tenzij u een eigenaar-verhuurder bent, een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociale instantie met een huisvestingsdoel. Het attest dat bewijst dat u niet meer dan één woning heeft in het gebouw, kunt u verkrijgen op het registratiekantoor op volgend adres:
    Koning Albert I-laan 1/5 bus 3 te 8200 Brugge. Geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8 en 12 uur. Tel. 0257 806 600257 806 60 | Fax 0257 977 87

  • De werken mogen pas beginnen nadat de premie is aangevraagd en goedgekeurd.

  • Het maximum niet-geïndexeerd kadastraal inkomen is € 1.000. Als u drie of meer inwonende kinderen hebt, dan bedraagt het maximum € 1.125.

  • Het gebouw moet minstens veertig jaar oud zijn op het moment dat u de aanvraag indient.

  • De werken moeten uitgevoerd worden aan bestaande delen van uw woning. Uitbreidingen komen dus niet in aanmerking.

Aanvraag

Het is een goed idee om de premie minstens drie weken vóór het begin van de werken aan te vragen. De premie wordt immers enkel goedgekeurd als de werken nog niet zijn uitgevoerd.

U dient uw aanvraag in tweevoud in bij de woondienst. Hierbij hebt u ook het boven vermelde attest van enige woning nodig om te bewijzen dat u niet meerdere woningen bezit binnen hetzelfde gebouw. Als u de verhoogde premie voor personen met een handicap en senioren wilt kunnen verkrijgen, hebt ook een attest nodig dat bewijst dat de werken noodzakelijk zijn.

Wanneer u de aanvraag hebt ingediend, maar nog vooraleer de werken beginnen, zult u bezoek krijgen van een stedelijke bouwcontroleur. Deze zal nagaan of u inderdaad voor de premie in aanmerking komt. Dit onderzoek is nodig om de premie te kunnen verkrijgen.

Nadien zult u een bericht krijgen met het besluit of u de premie ontvangt of niet. Na dit bericht kunnen de werken beginnen.

Als de werken voltooid zijn, dient u een kopie van alle facturen in en een overzicht van de kosten. Al deze informatie moet volledig en gedetailleerd zijn zodat de gegevens vlot en correct kunnen gecontroleerd worden.

De bouwcontroleur zal opnieuw langskomen en controleren of de werken inderdaad gebeurd zijn en of deze correct zijn uitgevoerd. Gebaseerd op dit onderzoek wordt de definitieve premie berekend.

Meer Info

Voor meer info kunt u contact opnemen met de stad Brugge.