Borgloon (3840)

Toepassing

Sinds 1 december 2002 wordt in Borgloon het gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing terugbetaald aan personen die functionele verbeteringswerken aan hun woning laten uitvoeren, zolang het gaat om een gebouw dat ouder is dan 1919. De premie wordt dus ook toegekend voor vochtbestrijding.

Bedrag

Het bedrag is variabel omdat het gaat over een terugbetaling van het gemeentelijke aandeel in de onroerende voorheffing. Deze zal over een periode van 5 jaar nadat de werken zijn uitgevoerd worden uitbetaald.

Voorwaarden

U moet uw aanvraag indienen binnen de drie maanden nadat u uw aanslagbiljet onroerende voorheffing heeft ontvangen.

De terugbetaling vindt plaats voor alle werken die de woonkwaliteit aantoonbaar verbeteren. Vochtbestrijding hoort daarbij, maar er zijn ook nog talloze andere werken die hetzelfde voordeel genieten.

De terugbetaling is echter alleen van toepassing op woningen die gebouwd zijn voor 1919 en die dus de kadastrale code 0001, 0002, 0003 of 0004 hebben.

Bovendien moet de kostprijs van de werken minstens € 2.975,00 bedragen en moet het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning lager liggen dan € 950,00.

Meer info

Voor meer informatie over deze voordelen kunt u terecht op de officiële website van Borgloon.