Boechout (2530)

Toepassing

Boeckhout biedt aan inwoners een gemeentelijke aanvullende premie voor verbeteringswerken. Hierop kan iedere inwoner die al een verbeteringspremie van de Vlaamse overheid ontving een beroep doen.

Bedrag

Het premiebedrag van de aanvullende premie van de gemeente Boeckhout, bedraagt 20% van de reeds ontvangen Vlaamse verbeteringspremie.

Voorwaarden

De aanvraagvoorwaarden van de gemeentelijke aanvullende premie van Boeckhout zijn dezelfde als die van de Vlaamse verbeteringspremie. U voldoet aan de voorwaarden voor de aanvullende premie van zodra u de premie van de Vlaamse overheid heeft ontvangen.

Aanvraag

De aanvraag moet worden ingediend door dezelfde aanvrager die de verbeteringspremie of aanpassingspremie van de Vlaamse overheid ontving. Na het leveren van bewijs dat u de verbeteringspremie of aanpassingspremie van de Vlaamse overheid heeft ontvangen, krijgt u een formulier dat moet worden ingevuld en gehandtekend. Daarmee kan de aanvullende premie worden aangevraagd.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het woonloket van de gemeente Boeckhout of de premies opzoeken op de officiële website van Boechout.