Bierbeek (3360)

Toepassing

De gemeente Bierbeek zet zich in om iedere inwoner te laten genieten van een kwaliteitsvolle woning en biedt een aanvullende verbeteringspremie voor mensen met een bescheiden inkomen die hun woning willen verbeteren of renoveren en die reeds aanspraak maken op van de Vlaamse Overheid / Wonen Vlaanderen. Zo wil Bierbeek garanderen dat iedere woning over het minimum aan comfort beschikt, bv. centrale verwarming, veilige elektriciteitsvoorzieningen, gezond leefklimaat met goede ventilatie, en dat elke woonst met onvoldoende woonkwaliteit tot een aangename woonomgeving wordt gemaakt.

Werkzaamheden die onder andere in aanmerking komen voor deze aanvullende premie zijn:

 • gevelwerken
 • dakwerken
 • plaatsing van ramen en buitendeuren
 • sanitaire installaties
 • elektriciteit

Bedrag

De gemeentelijke verbeteringspremie bedraagt 50% van het bedrag dat door Wonen Vlaanderen wordt uitgekeerd voor verbeteringswerken.

Vanzelfsprekend mag dit premiebedrag de totale kostprijs na aftrek van andere premies niet overschrijden.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar of huurder van de betrokken woning.
 • U voldoet aan de voorwaarden om aanspraak te maken op de Vlaamse Verbeteringspremie en u heeft deze reeds ontvangen.
  • Uw gezamenlijk belastbaar inkomen was 3 jaar voor de aanvraag niet hoger dan € 28.730 + € 1.500 per inwonende persoon ten laste (en niet hoger dan € 57.460 voor eigenaars-verhuurders via een sociaal verhuurkantoor).
  • Uw woning is minstens 25 jaar oud.
  • De beslissing tot uitbetaling van de Vlaamse verbeteringspremie moet dateren van na 1 juli 2010.
  • U heeft een minimum van € 10.000 geïnvesteerd in de werkzaamheden.
  • De kostprijs van de werkzaamheden is minstens dubbel zo hoog als het premiebedrag.

Aanvraag

Om in aanmerking te komen voor de aanvullende premie moet u aan alle voorwaarden voldoen en uw aanvraag indienen via de toelichtingsnota die u kunt verkrijgen op de dienst Stedenbouw of via het Wooninfopunt).

U vult het laatste blad van de toelichtingsnota in en dient dit in samen met een kopie van uw aanvraag voor de Vlaamse verbeteringspremie.

Meer info

Voor meer informatie over het bestrijden van vochtproblemen of advies omtrent de staat van uw voorgevel, kunt u terecht bij onze experten. Neem daarom vrijblijvend contact op met ons.

Voor meer informatie over deze aanvullende premie kunt u terecht op de website van de gemeente Bierbeek of op de dienst stedenbouw via het nummer 016 46 87 88 of 016 46 87 85 of via e-mail.

U kan voor meer informatie ook het Wooninfopunt contacteren via het nummer 016 31 18 69 of via e-mail.

Er bestaan ook nog enkele specifieke woonpremies van de provincie Vlaams-Brabant.