Beveren-Waas (9120)

Toepassing

Binnen de limieten van de jaarlijkse voorziene en goedgekeurde begrotingskredieten, kunt u in de gemeente Beveren-Waas een premie ontvangen voor opstijgend vocht en voorgevelrenovatie.

Er zijn verschillende oorzaken voor vochtproblemen. Indien u niet zeker bent dat het om een geval van opstijgend grondvocht gaat, neemt u best vrijblijvend even contact op met ons voor een gratis diagnose.

Bij het weren van opstijgend grondvocht komen de volgende werkzaamheden in aanmerking:

 • onderkapping
 • het aanbrengen van een waterkerende laag
 • injectie van de gevel met waterdichte middelen

De premie geldt ook voor het herbouwen van een voorgevel met een nieuw binnen- en buitenblad.

Onder gevelrenovatie worden volgende werkzaamheden verstaan:

 • Het metsen van een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen en het aanbrengen van de vereiste spouwmuurisolatie.
 • Het aanbrengen van gevelbepleistering al dan niet in combinatie met buitenisolatie.
 • Het vernieuwen van de buitengevel in duurzaam materiaal, bv. planken of stroken volhout of andere bouwfysisch en architectonisch geschikte materialen.
 • De vernieuwing van het voegwerk van een woning (uitslijpen en opnieuw invoegen) in combinatie met degelijke gevelreiniging, zoals chemische reiniging of zandstralen (verplicht). Dit is niet ‘reinigen onder hoge druk’.
 • Het (her)schilderen van een voorgevel na een voorafgaand met de gemeente over het materiaal, de werkwijze en de aan te brengen kleur.
 • Bijkomende isolatiewerken (indien na afwerking een K-waarde van 45 wordt bereikt).

Bij deze kosten mogen eventueel ook de kosten van het plaatsen van een volledig nieuwe dakgoot worden geteld aangezien een nieuwe dakgoot vaak vermijdt dat bv. een vochtprobleem aan de gevel blijft terugkomen.

Gebruik van de volgende materialen komt niet in aanmerking voor de premie:

 • voorzetplaketten
 • bitumineuze materialen
 • plastieken planchetten

Bedrag

Voor het bestrijden van opstijgend grondvocht de opwaardering van uw voorgevel ontvangt u van de gemeente Beveren een premie van 25% van het factuurbedrag (inclusief btw). Bij uw premie wordt ook nog eens een supplement geteld van € 100 per kind ten laste (op het moment van de aanvraag). Dit supplement geldt enkel voor eigenaar-bewoners van de betrokken woonst.

Het maximumbedrag van de premie (inclusief supplement) is € 1.000 voor de bestrijding van opstijgend vocht en gevelrenovatie zonder isolatiewerken en € 1.500 voor gevelrenovatie met isolatiewerken.

Indien u deze twee premies wil cumuleren kan dat zolang het maximumbedrag van € 2.500 niet wordt overschreden.

Voorwaarden

Algemeen

 • De premie geldt enkel voor natuurlijke personen.
 • De premie geldt enkel voor woonpanden.
 • De premie geldt zowel voor eigenaars als huurders
 • Alle werkzaamheden moeten vakkundig worden uitgevoerd.
 • Indien nodig voor de werkzaamheden kunt u een stedenbouwkundige vergunning voorleggen.
 • De som van de facturen voor de uitgevoerde werkzaamheden bedraagt minimum € 2.000 (exclusief de kostprijs voor schrijnwerk en glas)

Bij aanvraag (en dus ook uitvoering en kostendekking) door de huurder moeten eigenaar en huurder een schriftelijke verbintenis aangaan waarin de eigenaar de huurder de garantie geeft de woning te mogen huren voor minstens 5 jaar en het huurbedrag gedurende die periode van 5 jaar niet te zullen verhogen (op de wettelijke indexering na).

Er zijn geen inkomensvoorwaarden voor deze premies en het is mogelijk voor de aanvrager om verschillende aanvragen in te dienen voor verschillende woningen.

Gevelrenovatie

 • Het gaat om duurzame en volledige gevelrenovatie (ter hoogte van alle verdiepingen).
 • De gevel is op het moment van de aanvraag volledig vochtvrij of er zijn voldoende maatregelen getroffen om de gevel vochtvrij te maken. Dit wordt aangetoond met een attest of een schriftelijke verklaring van een aannemer of architect.
 • Bij een woning met meerdere gezinnen of appartement moet de renovatie homogeen (met dezelfde materialen) worden uitgevoerd in opdracht van alle eigenaars en op hetzelfde moment.

Aanvraag

Om aanspraak te maken op deze subsidie moet u aan alle voorwaarden voldoen en het juiste aanvraagformulier volledig invullen en aanvullen met de vereiste facturen, het eventuele attest van de aannemer of architect en een foto van de voorgevel na de werken. Dit dient u in op de dienst stedenbouw van het gemeentebestuur van Beveren-Waas.

Bijgesloten facturen mogen op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan een jaar en opgemaakt zijn op naam van de aanvrager.

Bij huurwoningen moet de aanvraag ondertekend worden door zowel de huurder als de verhuurder, ongeacht wie de aanvraag indient.

Bij meergezinswoningen of appartementen moeten alle eigenaars tegelijkertijd aanvraag doen voor de gevelrenovatie.

Door uw aanvraag in te dienen, geeft u de bevoegde ambtenaren van de gemeente Beveren de toelating om ter plaatse een controle op de voltooide werken uit te voeren op de naleving van de voorwaarden voor de toekenning van deze premie.

Wanneer het volledige aanvraagdossier is ingediend, kan het tot 6 maanden duren vooraleer het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing heeft gevormd over de aanvraag. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de uiteindelijke beslissing.

Meer info

Voor meer informatie over het bestrijden van vochtproblemen of advies omtrent de staat van uw voorgevel, kunt u terecht bij onze experten. Neem daarom vrijblijvend contact op met ons.

Voor meer informatie over deze premies kunt u terecht op de website van de gemeente Beveren of op de dienst stedenbouw via het nummer 03 750 15 11.