Aartselaar (2630)

Toepassing

Wie zijn ongezonde woonhuis saneert, ontvangt van de gemeente Aartselaar een gemeentelijke saneringspremie. Het gaat om werkzaamheden die de woonkwaliteit verbeteren, zoals:

 • het bestrijden van vochtproblemen
 • het oplossen van ventilatieproblemen
 • de installatie van een hydrofoorgroep
 • het uitbreiden van de woonruimte (zowel dag- als nachtvertrekken, zowel door bijbouwen van nieuwe ruimten als het vergroten van bestaande ruimten)
 • de verbetering van de indeling van de woonruimten
 • de installatie van een moderne sanitaire uitrusting

Komen niet in aanmerking:

 • gewone herstellingen aan de woning
 • gewoon onderhoud van de woning
 • verfraaiingen van de woning

Bedrag

Het toegekende premiebedrag bedraagt € 200 + € 50 per ongehuwd kind of invalide ten laste.

Voorwaarden

 • Uw netto belastbaar inkomen overschrijdt het volgende bedrag niet: € 23.030 + 5 % per kind ten laste.
 • U investeert een minimumbedrag in de verbetering van: € 1.490
 • De eerste ingebruikname van de betrokken woning was voor 1972.
 • De betrokken woning ligt op het grondgebied Aartselaar.
 • U heeft deze premie niet al eens eerder ontvangen.
 • U bezit geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik.
 • U start pas met de saneringswerken na controle van de gemeentelijke technische dienst.
 • U voldoet ook aan de andere voorwaarden.

Aanvraag

Om de saneringspremie van de gemeente Aartselaar aan te vragen moet u het aanvraagformulier  en het registratieattest indienen.

Meer info

Voor meer informatie over het bestrijden van vochtproblemen, kunt u terecht bij onze experten. Neem daarom vrijblijvend contact op met ons.

Voor meer informatie over deze premie kunt u terecht op de website van de gemeente Aartselaar.