GEMEENTEN

Op onze website vindt u alle informatie die u nodig heeft over de subsidies van de verschillende Vlaamse steden en gemeenten met betrekking tot vochtproblemen en vochtbestrijding. Momenteel is de lijst nog niet volledig maar op termijn komen alle premies van alle Vlaamse steden, gemeenten, dorpen, gehuchten samen op deze website. Per subsidie vindt u uitgebreid informatie over de toepassing van de subsidie, het gesubsidieerde bedrag en alle verschillende voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidies.

Verder krijgt u wat achtergrond over de subsidies en gedetailleerde informatie over hoe u deze subsidie moet aanvragen. Dan kunt u ook lezen wat er gebeurt na aanvraag van de subsidie en wat de gemiddelde wachttermijnen zijn en tenslotte kunt u meer informatie vragen via de nuttige contactgegevens op onze pagina’s.

Naast de subsidies van de overheid en de provincies bieden ook talloze gemeenten en steden extra steun aan gezinnen om hun woonomstandigheden aanzienlijk te verbeteren. Daar hoort ook vochtbestrijding bij want dat is een probleem dat uw wooncomfort en gezondheid op termijn ernstig kan aantasten.

Veel gemeenten bieden aanvullende premies bij verbeterwerken of renovatiewerken om u extra te motiveren zorg te dragen voor uw woonomstandigheden in uw eigen belang en dat van uw gezin.

Wij zetten voor u alle gemeentelijke premies op een rijtje met hun belangrijkste voorwaarden en eigenschappen maar zijn ons volledig bewust van het feit dat de wetgeving met betrekking tot subsidies en premies vaak wijzigt. Vaak worden bestaande gemeentelijke premies stopgezet of worden er extra premies uitgereikt die nog niet zijn opgenomen. Wij proberen onze informatie up-to-date te houden met de recentste wijzigingen maar willen u tegelijkertijd ook aanmoedigen contact met ons op te nemen mocht er recentere informatie beschikbaar zijn die afwijkt van door ons verstrekte informatie. Uiteraard mag u ons ook altijd vrijblijvend contacteren voor informatie over vochtbestrijding.

Wij willen er ook op drukken dat deze informatie gebaseerd is op officiële bronnen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud.