Resultaten voor sociale hypothecaire lening

 
 
sociale hypothecaire lening
 
Woonkrediet Vlaams Woningfonds - Gemeente Lubbeek.
Doe de online test en u weet meteen of u in aanmerking komt. Het Vlaams Woningfonds kent goedkope hypothecaire kredieten toe aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen. Om een woonkrediet te krijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.: de woning moet in het Vlaamse Gewest liggen. de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden. uw geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden. u moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit. u moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen. Alle voorwaarden voor het woonkrediet van het Vlaams Woningfonds vindt u op de website van het Vlaams Woningfonds. Voor het aangaan van een lening maakt u telefonisch een afspraak in een van de provinciale kantoren van het Vlaams Woningfonds of online via de website van het Vlaams Woningfonds.
leemanskredieten.be
Sociale lening - Stad Oostende.
Sociale kredietverleners staan binnen specifieke voorwaarden leningen toe om een eigen woning of appartement te bouwen, kopen of verbouwen. De voorwaarden die de leningsmaatschappijen moeten toepassen, verschillen sterk en kunnen betrekking hebben op o.m. de waarde van de woning, het eigendomsbezit, de minimum en maximum oppervlakte van de grond en van de woning en op het inkomen van de kredietaanvragers. Dergelijke leningen tegen een lagere rentevoet zijn te verkrijgen voor zowel nieuwbouw als voor de aankoop en de verbouwing van bestaande panden of appartementen.
hypotheekvoordeel.be
Goedkoop lenen bij het Vlaams Woningfonds - Sociaal Huis Sint-Truiden OCMW.
Goedkoop lenen bij het Vlaams Woningfonds. Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire leningen toe aan gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen. Daarnaast verhuurt het Vlaams Woningfonds ook sociale woningen aan grote gezinnen. Het gaat dan over woongelegenheden die geschikt zijn voor vijf of meer personen.
Vlaams Woningfonds - Wonen in GAOZ.
Het Vlaams Woningfonds kent sociale woonkredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor.: de aankoop van een woning of appartement eventueel gecombineerd met werken.; het behoud van een woning of appartement ingeval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning eventueel gecombineerd met werken.; werken aan een woning of appartement. Ben je op zoek zijn naar een hypothecaire lening aan een sociaal tarief.
Geld lenen Alleenstaande Ouders.
Deze uitgaven kan je gedeeltelijk compenseren met de fiscale voordelen van een hypothecaire lening en de bijhorende verzekering. Een sociale lening in Vlaanderen. Sociale lening bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW. Sociale lening bij het Vlaams Woningfonds. Een sociale woonlening is goedkoper dan een lening bij een bank. Niet iedereen komt echter in aanmerking voor een sociale woonlening. Er zijn een aantal voorwaarden. Zo mag het inkomen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Wanneer je als alleenstaande ouder een sociale woonlening wil afsluiten val je onder een bepaalde categorie op het vlak van de 'persoonlijke' situatie/gezinsvorm Je doet er goed aan een van bovenstaande instanties te contacterenen/of hun websites te raadplegen alvorens je een koopcontract sluit.
Sociaal huren, kopen, lenen - Gemeente Herent.
Daarin vindt u naast de huidige voorwaarden ook contactgegevens en de benodigde documenten wanneer u zich wilt inschrijven. Om in aanmerking te komen om een sociale woning te huren/kopen of om een sociale lening aan te gaan, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Die verschillen naargelang het gaat om huren, kopen of lenen.: taal- of inburgeringsbereidheid. Om sociaal te kunnen huren hebt u volgende documenten nodig indien van toepassing.: kopie aanslagbiljet laats gekend inkomen.; kopie getuigschrift of diploma basis- of hoger onderwijs of attest cursus Nederlands van het Huis van het Nederlands.; formulier B ingevuld en ondertekend controleert eventuele eigendom in binnen- en/of buitenland.; attesten indien van toepassing.: attest ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning.; attest van onteigeningsbesluit.; bijlage waaruit blijkt dat u op het Belgische grondgebied verblijft en ingeschreven bent in het bevolkings-/vreemdelingenregister.; attest co-ouderschap door beide ouders in te vullen.; attest keuzebeperking in te vullen. Meer informatie over sociaal lenen, huren of kopen vraagt u aan.: Het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen. Het Vlaams Woningfondsen de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen VMSW kennen sociale hypothecaire leningen toe aan zowel alleenstaanden als gezinnen met een beperkt inkomen.
Sociale leningen - Stad Zoutleeuw.
Wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, komt in aanmerking om via een sociale lening voordelig geld te lenen voor de aankoop, renovatie of het behoud van een woning. Hypothecaire lening aan voordelig tarief voor de aankoop, renovatie of het behoud van een woning aangeboden door Vlaams Woningfonds, Sociaal wonen arrondissement Leuven. Provinciaal kantoor: Ieperlaan 41., tel 02 548 91 11. fax 02 514 18 16. Elke werkdag van 08.30 tot 12.00 behalve op donderdag en van 12.45 tot 18.00 uur op maandag en dinsdag, woensdag tot 16.30, donderdag tot 16.30 en van 16:30: tot 19:30: uur behalve tijdens de kerst- en de zomervakantie, vrijdag tot 16.00 uur. Permanentie in Tienen. Sociaal Huis, Kabbeekvest 110, Tienen. Elke maandag van 09.00 tot 12.00 uur, uitsluitend na afspraak via tel 02 548 9144 of 02 548 91 58. Het Vlaams Woningfonds kent sociale woonkredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor.:
Kopen en verkopen Ronse.
Franklin Rooseveltplein 11/0001, 9600 Ronse. 055 21 73 94. SHM Vlaamse Ardennen. Sint-Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde. 055 31 62 14. Deze sociale huisvestingsmaatschappijen zijn beide lid van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW. Voor algemene info kan je terecht bij de website van de VMSW. Het aangaan van een hypothecaire lening.
Kempens Woonkrediet - sociaal hypothecaire leningen.
GELD LENEN KOST OOK GELD. SOCIALE HYPOTHECAIRE LENINGEN. de lening is bestemd voor het bouwen, kopen en/of verbouwen van de woning. het betreft de enige woning van de ontlener s. bescheiden woning of appartement. de basisgrenswaarde is per 01-01-2018 opgetrokken naar € 240 000,00.,
Vlaams Sociaal Woonkrediet Hypothecaire leningen op TopCompare.be.
Vlaams Sociaal Woonkrediet biedt verschillende soorten sociale woonkredieten aan zoals.: Kredieten aan 65 plussers. Kredieten die genoteerd staan bij de Nationale Bank van België of de zogenaamde zwarte lijst. Een overbruggingskrediet of een bullet die u eventueel nodig heeft zonder hypothecaire lening.
Sociale leningen - Gemeente Kalmthout kalmthout.be.
Onder bepaalde voorwaarden kan je een sociale lening aangaan voor de aankoop of het bouwen van een woning. Dit is vooral interessant als je een bescheiden inkomen hebt en als het om een bescheiden woning gaat. Wil je meer weten over sociale leningen? Dan kan je terecht op de website voor sociale leningen of Wonen Vlaanderen. Wij zetten de belangrijkste sociale leningen alvast even voor je op een rijtje. Vlaamse woonlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal VMSW beslist wie in aanmerking komt voor een sociale lening waarmee je een bescheiden private of sociale woning kan kopen, bouwen en/of renoveren. Vlaams Woningfonds VWF. Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire leningen toe aan gezinnen met minstens 1 kind ten laste en een begrensd inkomen.
Sociale lening Uw lening of leasing aanvragen: dat kan nu perfect online.
Daarbij kunnen ook oplossingen gezocht worden voor lopende leningen. Unieke voordelen van een sociaal woonkrediet.: Ook bij een sociaal woonkrediet bestaat er een keuze tussen de verschillende renteformules. Globaal kan men stellen dat lenen bij een sociaal maatschappij voor woonkrediet, gemiddeld een voordelige rentevoet oplevert, zonder dat u hoeft te onderhandelen. Ingebakken bij sommige sociale leningen zijn ook de zogenaamde rente-remmers.

Contacteer ons