Sociale leningen

Afhankelijk van de ernst van uw vochtprobleem kunnen de kosten hoog oplopen. Gelukkig erkent de Vlaamse Overheid het belang van vochtbestrijding en worden er een groot aantal premies uitgereikt, ook door gemeenten, die u toch in staat stellen om dit probleem hardhandig, efficiënt en permanent aan te laten pakken door experten in vochtbestrijding. Er zijn ook een aantal sociale leningen die u kan aangaan voor onder meer renovatie, verbeteringswerken en aanpassingswerken waarvoor u ook in aanmerking komt bij het bestrijden van vocht. Wij hebben ze voor u allemaal op een rijtje gezet samen met de belangrijkste voorwaarden en eigenschappen. Wij zijn ons geheel bewust van het feit dat de wetgeving met betrekking tot subsidies en premies onderhevig is aan talloze veranderingen. Wij hebben dan ook geprobeerd de meest recente informatie voor u samen te vatten en werken eraan om deze up-to-date te houden. Mocht u echter toch nog iets merken dat nog niet is aangepast of dat niet (langer) klopt, mag u dat altijd aan ons laten weten door contact op te nemen. En uiteraard zijn wij u steeds van dienst met advies en antwoorden omtrent vochtbestrijding.

Sociale leningen

Afhankelijk van de ernst van uw vochtprobleem kunnen de kosten hoog oplopen. Gelukkig erkent de Vlaamse Overheid het belang van vochtbestrijding en worden er een groot aantal premies uitgereikt, ook door gemeenten, die u toch in staat stellen om dit probleem hardhandig, efficiënt en permanent aan te laten pakken door experten in vochtbestrijding. Er zijn ook een aantal sociale leningen die u kan aangaan voor onder meer renovatie, verbeteringswerken en aanpassingswerken waarvoor u ook in aanmerking komt bij het bestrijden van vocht. Wij hebben ze voor u allemaal op een rijtje gezet samen met de belangrijkste voorwaarden en eigenschappen. Wij zijn ons geheel bewust van het feit dat de wetgeving met betrekking tot subsidies en premies onderhevig is aan talloze veranderingen. Wij hebben dan ook geprobeerd de meest recente informatie voor u samen te vatten en werken eraan om deze up-to-date te houden. Mocht u echter toch nog iets merken dat nog niet is aangepast of dat niet (langer) klopt, mag u dat altijd aan ons laten weten door contact op te nemen. En uiteraard zijn wij u steeds van dienst met advies en antwoorden omtrent vochtbestrijding.

Oost-Vlaamse aanvullende lening

Sociale leningen

Afhankelijk van de ernst van uw vochtprobleem kunnen de kosten hoog oplopen. Gelukkig erkent de Vlaamse Overheid het belang van vochtbestrijding en worden er een groot aantal premies uitgereikt, ook door gemeenten, die u toch in staat stellen om dit probleem hardhandig, efficiënt en permanent aan te laten pakken door experten in vochtbestrijding. Er zijn ook een aantal sociale leningen die u kan aangaan voor onder meer renovatie, verbeteringswerken en aanpassingswerken waarvoor u ook in aanmerking komt bij het bestrijden van vocht. Wij hebben ze voor u allemaal op een rijtje gezet samen met de belangrijkste voorwaarden en eigenschappen. Wij zijn ons geheel bewust van het feit dat de wetgeving met betrekking tot subsidies en premies onderhevig is aan talloze veranderingen. Wij hebben dan ook geprobeerd de meest recente informatie voor u samen te vatten en werken eraan om deze up-to-date te houden. Mocht u echter toch nog iets merken dat nog niet is aangepast of dat niet (langer) klopt, mag u dat altijd aan ons laten weten door contact op te nemen. En uiteraard zijn wij u steeds van dienst met advies en antwoorden omtrent vochtbestrijding.

Renovatielening Vlaams-Brabant

Sociale leningen

Afhankelijk van de ernst van uw vochtprobleem kunnen de kosten hoog oplopen. Gelukkig erkent de Vlaamse Overheid het belang van vochtbestrijding en worden er een groot aantal premies uitgereikt, ook door gemeenten, die u toch in staat stellen om dit probleem hardhandig, efficiënt en permanent aan te laten pakken door experten in vochtbestrijding. Er zijn ook een aantal sociale leningen die u kan aangaan voor onder meer renovatie, verbeteringswerken en aanpassingswerken waarvoor u ook in aanmerking komt bij het bestrijden van vocht. Wij hebben ze voor u allemaal op een rijtje gezet samen met de belangrijkste voorwaarden en eigenschappen. Wij zijn ons geheel bewust van het feit dat de wetgeving met betrekking tot subsidies en premies onderhevig is aan talloze veranderingen. Wij hebben dan ook geprobeerd de meest recente informatie voor u samen te vatten en werken eraan om deze up-to-date te houden. Mocht u echter toch nog iets merken dat nog niet is aangepast of dat niet (langer) klopt, mag u dat altijd aan ons laten weten door contact op te nemen. En uiteraard zijn wij u steeds van dienst met advies en antwoorden omtrent vochtbestrijding.

Lening met Gewestwaarborg

Sociale leningen

Afhankelijk van de ernst van uw vochtprobleem kunnen de kosten hoog oplopen. Gelukkig erkent de Vlaamse Overheid het belang van vochtbestrijding en worden er een groot aantal premies uitgereikt, ook door gemeenten, die u toch in staat stellen om dit probleem hardhandig, efficiënt en permanent aan te laten pakken door experten in vochtbestrijding. Er zijn ook een aantal sociale leningen die u kan aangaan voor onder meer renovatie, verbeteringswerken en aanpassingswerken waarvoor u ook in aanmerking komt bij het bestrijden van vocht. Wij hebben ze voor u allemaal op een rijtje gezet samen met de belangrijkste voorwaarden en eigenschappen. Wij zijn ons geheel bewust van het feit dat de wetgeving met betrekking tot subsidies en premies onderhevig is aan talloze veranderingen. Wij hebben dan ook geprobeerd de meest recente informatie voor u samen te vatten en werken eraan om deze up-to-date te houden. Mocht u echter toch nog iets merken dat nog niet is aangepast of dat niet (langer) klopt, mag u dat altijd aan ons laten weten door contact op te nemen. En uiteraard zijn wij u steeds van dienst met advies en antwoorden omtrent vochtbestrijding.

Renovatielening Vlaams Woningfonds

Sociale leningen

Afhankelijk van de ernst van uw vochtprobleem kunnen de kosten hoog oplopen. Gelukkig erkent de Vlaamse Overheid het belang van vochtbestrijding en worden er een groot aantal premies uitgereikt, ook door gemeenten, die u toch in staat stellen om dit probleem hardhandig, efficiënt en permanent aan te laten pakken door experten in vochtbestrijding. Er zijn ook een aantal sociale leningen die u kan aangaan voor onder meer renovatie, verbeteringswerken en aanpassingswerken waarvoor u ook in aanmerking komt bij het bestrijden van vocht. Wij hebben ze voor u allemaal op een rijtje gezet samen met de belangrijkste voorwaarden en eigenschappen. Wij zijn ons geheel bewust van het feit dat de wetgeving met betrekking tot subsidies en premies onderhevig is aan talloze veranderingen. Wij hebben dan ook geprobeerd de meest recente informatie voor u samen te vatten en werken eraan om deze up-to-date te houden. Mocht u echter toch nog iets merken dat nog niet is aangepast of dat niet (langer) klopt, mag u dat altijd aan ons laten weten door contact op te nemen. En uiteraard zijn wij u steeds van dienst met advies en antwoorden omtrent vochtbestrijding.

Renovatielening VMSW

Belastingvermindering

In België kunnen particulieren voor bijzondere projecten gesteund worden door de overheid om bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren aan hun woonomstandigheden omdat dit ook een groter maatschappelijk of ecologisch belang ondersteunt. In dergelijke gevallen wordt het particulieren soms toegestaan om een deel van hun onkosten voor deze werkzaamheden in te brengen bij hun jaarlijkse belastingsaangifte, waardoor ze uiteindelijk minder belastingen zullen moeten betalen of meer zullen terugtrekken. Het uitvoeren van werken die uw woonomstandigheden aanpassen aan de nodige basisbehoeften om aangenaam en comfortabel te wonen is een van die ingrepen die fiscaal aftrekbaar zijn. Hier vindt u wat meer informatie over deze maatregel van belastingvermindering.

Belastingvermindering

In België kunnen particulieren voor bijzondere projecten gesteund worden door de overheid om bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren aan hun woonomstandigheden omdat dit ook een groter maatschappelijk of ecologisch belang ondersteunt. In dergelijke gevallen wordt het particulieren soms toegestaan om een deel van hun onkosten voor deze werkzaamheden in te brengen bij hun jaarlijkse belastingsaangifte, waardoor ze uiteindelijk minder belastingen zullen moeten betalen of meer zullen terugtrekken. Het uitvoeren van werken die uw woonomstandigheden aanpassen aan de nodige basisbehoeften om aangenaam en comfortabel te wonen is een van die ingrepen die fiscaal aftrekbaar zijn. Hier vindt u wat meer informatie over deze maatregel van belastingvermindering.

Toepassing

Voor wie als eigenaar investeert in het onderhoud of de restauratie van zijn onroerend erfgoed heeft de federale overheid een systeem van belastingvermindering voorzien. Ook voor de restauratie of het onderhoud van monumenten geeft de overheid een vermindering op uw personenbelasting. Deze belastingvermindering gaat meestal gepaard met de toekenning van een premie, zoals de restauratiepremie of onderhoudspremie en de toepassing hangt vaak samen met de voorwaarden van deze premies.

Belastingvermindering

In België kunnen particulieren voor bijzondere projecten gesteund worden door de overheid om bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren aan hun woonomstandigheden omdat dit ook een groter maatschappelijk of ecologisch belang ondersteunt. In dergelijke gevallen wordt het particulieren soms toegestaan om een deel van hun onkosten voor deze werkzaamheden in te brengen bij hun jaarlijkse belastingsaangifte, waardoor ze uiteindelijk minder belastingen zullen moeten betalen of meer zullen terugtrekken. Het uitvoeren van werken die uw woonomstandigheden aanpassen aan de nodige basisbehoeften om aangenaam en comfortabel te wonen is een van die ingrepen die fiscaal aftrekbaar zijn. Hier vindt u wat meer informatie over deze maatregel van belastingvermindering.

Bedrag

U kunt maar liefst 30% van de helft van de restauratiekosten of onderhoudsuitgaven voor gebouwd onroerend goed in mindering brengen van uw netto te betalen belastingen. De belastingvermindering geldt dus enkel voor het bedrag dat u zelf nog bekostigt en dat niet wordt gedekt door eventuele premies. De kosten die in mindering worden gebracht, bedragen maximaal € 37.640. Om uw belastingvermindering te berekenen, neemt u dus het totaalbedrag van de restoratie-, renovatie- of onderhoudskosten; u trekt daar de ontvangen premies vanaf en u deelt het overige bedrag door twee. Dan neemt u 30% van het bedrag dat dan overblijft om uw belastingvermindering te kennen. Indien u een private woning renoveert ouder dan 5 jaar hoeft u ook tijdelijk maar 6% btw te betalen op de facturen die u van uw aannemer krijgt voor de uitgevoerde renovatiewerken. Dit geldt ook voor het omvormen, verbeteren, herstellen en onderhouden van woningen (niet kantoren of winkels) ouder dan 5 jaar (niet afbreken en herbouwen of reinigen). De aannemer laat u simpelweg een verklaring ondertekenen waarin u bevestigt dat uw woning ouder is dan 5 jaar en dat u ze gebruikt voor private doeleinden en hoeft u vervolgens slechts 6% btw aan te rekenen. Jaarlijks moet u voor de belastingvermindering rekening houden met een indexverhoging, aangezien dit een federale maatregel is. Neem gerust contact op met ons als u nog vragen heeft over de belastingvermindering bij onderhoud, renovatie en restauratie en wanneer u daar precies voor in aanmerking komt.

Belastingvermindering

In België kunnen particulieren voor bijzondere projecten gesteund worden door de overheid om bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren aan hun woonomstandigheden omdat dit ook een groter maatschappelijk of ecologisch belang ondersteunt. In dergelijke gevallen wordt het particulieren soms toegestaan om een deel van hun onkosten voor deze werkzaamheden in te brengen bij hun jaarlijkse belastingsaangifte, waardoor ze uiteindelijk minder belastingen zullen moeten betalen of meer zullen terugtrekken. Het uitvoeren van werken die uw woonomstandigheden aanpassen aan de nodige basisbehoeften om aangenaam en comfortabel te wonen is een van die ingrepen die fiscaal aftrekbaar zijn. Hier vindt u wat meer informatie over deze maatregel van belastingvermindering.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, moet u alvast investeren in de renovatie, restauratie of het onderhoud van ‘gebouwd onroerend erfgoed’ dat aan een aantal voorwaarden voldoet.

Belastingvermindering

In België kunnen particulieren voor bijzondere projecten gesteund worden door de overheid om bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren aan hun woonomstandigheden omdat dit ook een groter maatschappelijk of ecologisch belang ondersteunt. In dergelijke gevallen wordt het particulieren soms toegestaan om een deel van hun onkosten voor deze werkzaamheden in te brengen bij hun jaarlijkse belastingsaangifte, waardoor ze uiteindelijk minder belastingen zullen moeten betalen of meer zullen terugtrekken. Het uitvoeren van werken die uw woonomstandigheden aanpassen aan de nodige basisbehoeften om aangenaam en comfortabel te wonen is een van die ingrepen die fiscaal aftrekbaar zijn. Hier vindt u wat meer informatie over deze maatregel van belastingvermindering.

Geldigheid

Belastingvermindering is een federale maatregel en varieert van aanslagjaar tot aanslagjaar. Jaarlijks moet ook rekening worden gehouden met een indexverhoging. De werkzaamheden die in aanmerking komen voor belastingvermindering worden vaak gewijzigd of afgeschaft. Naar mate dit wenselijk is en maatschappelijk of ecologisch verantwoord, kunnen er ook specifieke situaties bijkomen. De geldigheid van een maatregel is moeilijk in te schatten. Het is dus best dat u zich jaarlijks informeert over de laatste wijzigingen.

Belastingvermindering

In België kunnen particulieren voor bijzondere projecten gesteund worden door de overheid om bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren aan hun woonomstandigheden omdat dit ook een groter maatschappelijk of ecologisch belang ondersteunt. In dergelijke gevallen wordt het particulieren soms toegestaan om een deel van hun onkosten voor deze werkzaamheden in te brengen bij hun jaarlijkse belastingsaangifte, waardoor ze uiteindelijk minder belastingen zullen moeten betalen of meer zullen terugtrekken. Het uitvoeren van werken die uw woonomstandigheden aanpassen aan de nodige basisbehoeften om aangenaam en comfortabel te wonen is een van die ingrepen die fiscaal aftrekbaar zijn. Hier vindt u wat meer informatie over deze maatregel van belastingvermindering.

Aanvraag

Om belastingvermindering te krijgen, hoeft u geen aparte aanvraag te doen, maar moet u wel rekening houden met een aantal zaken tijdens het invullen van uw belastingaangifte. U moet er bijvoorbeeld op letten dat u de aangifte van de kosten die in aanmerking komen voor belastingvermindering inbrengt tijdens het juiste aanslagjaar. Hier vindt u de nodige informatie en tips om ervoor te zorgen dat u de kosten die in aanmerking komen voor belastingvermindering terugkrijgt van de fiscus.

Wie?

Om recht te krijgen op vermindering van personenbelasting moet de aanvraag worden ingediend door een natuurlijk persoon. Als u premies toegekend heeft gekregen voor de werkzaamheden, is het belangrijk dat de belastingvermindering wordt verkregen door (één van) de aanvrager(s) van de premie(s) van toepassing.

Wanneer?

Als u premies heeft aangevraagd voor de werkzaamheden, volgt u de procedure zoals beschreven bij die premies. Verder zorgt u dat zeker volgende stappen in orde zijn gemaakt: LET OP Indien de werkzaamheden gespreid zijn over verschillende jaren, dan geeft u dat aan op uw belastingbrief aan het einde van elk aanslagjaar.

Waar?

Wanneer u de juiste informatie heeft meegedeeld op uw belastingbrief stuurt u deze op in de bijgevoegde voldoende gefrankeerde envelop met de afzender op de achterzijde naar het adres van het scanningscentrum zoals vermeld op de aangifte.Als u werkt met Tax-on-Web, verzendt u de documenten digitaal.

Wat?

Om belastingvermindering te krijgen, hoeft u geen aparte aanvraag te doen. Er zijn wel drie formulieren die u moet invullen en bijvoegen bij uw belastingaangifte: Bij uw belastingaangifte voegt u ook uw stedenbouwkundige vergunning toe OF een schriftelijke toelating voor de werkzaamheden toegekend door uw gemeente of het Agentschap Onroerend Erfgoed vóór de aanvang ervan. Indien u in aanmerking kwam voor de onderhoudspremie, volstaat het om in plaats van een schriftelijke toelating de toekenning van uw premie mee te sturen.

Hoe?

U kunt uw belastingaangifte doen op twee manieren: manueel of digitaal (via Tax-on-Web).Manueel (via papieren formulieren)
 • U vult uw belastingformulier correct in.
 • U dateert en ondertekent uw belastingformulier.
 • U vouwt de documenten op de vouwlijn volgens de instructies.
 • U stopt de gevouwen documenten in bijgeleverde envelop. Het adres van het scanningcentrum verschijnt dan in het venster van de envelop.
 • U vult de juiste formulieren in en stopt de gevraagde bijlagen mee in bijgeleverde envelop.
 • U schrijft duidelijk uw naam en adres op de achterzijde van de envelop.
 • U zorgt ervoor dat de envelop voldoende gefrankeerd is.
 • U verstuurt de envelop naar het adres van het scanningcentrum zoals vermeld op de envelop.
Digitaal Het digitaal invullen en versturen van uw belastingaangifte via Tax-on-Web heeft tal van voordelen:
 • Het is een gratis online dienst.
 • De dienst is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar.
 • Uw aangifte wordt sneller behandeld.
 • Veel gegevens zijn vooraf reeds ingevuld: inkomsten, pensioen, pensioensparen, dienstencheques, etc.
 • Het invullen van uw aangifte is gemakkelijker en u heeft meer ondersteuning.
 • De vaakst voorkomende fouten worden digitaal opgespoord.
 • U krijgt meteen een bevestiging van uw elektronische indiening en u kan een elektronische kopie opslaan.
 • U krijgt meteen een eerste schatting van het bedrag dat u zal moeten betalen of terugkrijgen.
Werkwijze: U volgt de digitale instructies en verzendt uw belastingaangifte online.

Na aanvraag?

Na het invullen van uw belastingaangifte hoeft u niets meer te doen. Het bedrag dat u zal terugtrekken wordt ofwel in mindering gebracht van uw te betalen belastingen ofwel opgeteld bij de som die u zal terugkrijgen.

Belastingvermindering

In België kunnen particulieren voor bijzondere projecten gesteund worden door de overheid om bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren aan hun woonomstandigheden omdat dit ook een groter maatschappelijk of ecologisch belang ondersteunt. In dergelijke gevallen wordt het particulieren soms toegestaan om een deel van hun onkosten voor deze werkzaamheden in te brengen bij hun jaarlijkse belastingsaangifte, waardoor ze uiteindelijk minder belastingen zullen moeten betalen of meer zullen terugtrekken. Het uitvoeren van werken die uw woonomstandigheden aanpassen aan de nodige basisbehoeften om aangenaam en comfortabel te wonen is een van die ingrepen die fiscaal aftrekbaar zijn. Hier vindt u wat meer informatie over deze maatregel van belastingvermindering.

Meer info

Voor meer info over deze belastingvermindering kunt u terecht bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Tel: 02 576 23 69 U kunt ook contact opnemen met de dienst financiën via dit contactformulier. En met al uw vragen over vochtbestrijding kunt u nog steeds terecht bij de ervaren vochtexperts van AquaPartners. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Verzekeringen

Een andere manier om financiële bijstand te bieden bij het laten uitvoeren van werkzaamheden bij bv. vochtbestrijding is het verstrekken van goedkope of gratis verzekeringen. Dergelijke verzekeringen zijn meteen ook een belangrijke waarborg voor de premieverstrekkers.

Verzekeringen

Een andere manier om financiële bijstand te bieden bij het laten uitvoeren van werkzaamheden bij bv. vochtbestrijding is het verstrekken van goedkope of gratis verzekeringen. Dergelijke verzekeringen zijn meteen ook een belangrijke waarborg voor de premieverstrekkers.

Gewaarborgd Wonen

De verzekering Gewaarborgd Wonen is de een bekende gratis verzekering die steun biedt bij het betalen van renovatiekosten of de kosten van een aankoop van onroerend goed in het geval van plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het is niet alleen een extra waarborg voor mensen die renovaties ondernemen voor hun woning, bv. door vochtschade, maar ook voor de overheid of andere instantie indien u daarvoor een lening bent aangegaan.