ANDERE

Op onze website vindt u alle informatie die u nodig heeft over andere steunmaatregelen, subsidies en goedkope oplossingen uit verschillende hoeken voor het bestrijden van vochtproblemen, zoals verzekeringen, fiscale korting en sociale leningen. Per maatregel vindt u uitgebreid informatie over de toepassing, de omvang van deze financiële steun en alle verschillende voorwaarden waaraan u moet voldoen om te kunnen genieten van deze verschillende initiatieven.

Verder krijgt u wat achtergrond en gedetailleerde informatie over hoe u deze steunmaatregel moet aanvragen. Dan kunt u ook lezen wat er verder gebeurt na de aanvraag en wat de gemiddelde wachttermijnen zijn en tenslotte kunt u meer informatie vragen via de nuttige contactgegevens op onze pagina’s.

Naast de subsidies van de overheid, de verschillende gemeenten en steden en de provincies zijn er nog een heleboel andere steunmaatregelen in Vlaanderen om ook minder kapitaalkrachtige gezinnen in staat te stellen om hun woonomstandigheden aanzienlijk te verbeteren. Daar hoort ook vochtbestrijding bij want dat is een probleem dat uw wooncomfort en gezondheid op termijn ernstig kan aantasten.

Naast premies of subsidies kunnen ook fiscale kortingen, goedkope verzekeringen of sociale leningen helpen om de financiële last te dragen en u extra te motiveren zorg te dragen voor uw woonomstandigheden in uw eigen belang en dat van uw gezin.

Wij zetten voor u nog een aantal extra steunmaatregelen op een rijtje met hun belangrijkste voorwaarden en eigenschappen. We zijn ons hierbij volledig bewust van het feit dat de wetgeving met betrekking tot dergelijke steunmaatregelen vaak wijzigt. Regelmatig komen er extra steunmaatregelen bij of worden er bestaande stopgezet. Wij proberen onze informatie up-to-date te houden met de recentste wijzigingen maar willen u tegelijkertijd ook aanmoedigen contact met ons op te nemen mocht er recentere informatie beschikbaar zijn die afwijkt van door ons verstrekte informatie. Uiteraard mag u ons ook altijd vrijblijvend contacteren voor informatie over vochtbestrijding.

Wij willen er ook op drukken dat deze informatie gebaseerd is op officiële bronnen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud.